• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

grgalica

grgalica

grgalica 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

grgalica

(grgolica)
ženská démonická bytosť so znakmi prírodného démona. Genéza tejto predstavy zjavne súvisí so staroslovanským kultom duchov oživujúcich a zosobňujúcich prírodné zákony a sily. Výskyt i frekvencia predstavy o grgalici na Slovensku je už sporadická a v ľudových rozprávaniach pomerne zriedkavá. Na okolí Zvolena grgalicu popisovali ako obrovitú ženu s veľkými nohami, čiernymi ako uhoľ, s rukami ako lopaty, s driekom hrubým ako sud, plecami širokými ako posteľ, s hlavou ako mýtovnica, s očami ako taniere, s rozstrapatenými vlasmi siahajúcimi až po pás a s prsníkmi ako kanvy, prehodenými cez plece. Keď dolapila človeka, pchala mu do úst prsia, dokiaľ ho nezadusila. Svoju prítomnosť prezrádzala ťahavým húkaním. Na okolí Banskej Bystrice nemala nijakú podobu. Žila v horách a ľudia počuli len jej húkanie (v Čechách bol jej obdobou hejkal). Popisovaný vzhľad i prejavy stotožňujú grgalicu do istej miery s démonickou bytosťou zvanou Runa; mnoho analogických čŕt ju spája aj s lesným démonom bohynkou.

AutorTatiana Cibulová

Pozri aj
Literatúra

Máchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891.
Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959.