Fond tradičnej ľudovej kultúry má 5 rokov

Fond tradičnej ľudovej kultúry má 5 rokov

Fond tradičnej ľudovej kultúry má 5 rokov 1920 1080 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Pred 5 rokmi, dňa 9.6.2017 bola v rámci podujatia FOLK EXPO Slovakia 2017 oficiálne sprístupnená web stránka Fond tradičnej ľudovej kultúry, dostupná na www.fondtlk.sk. Predstavuje online databázu objektov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku a je jedným z výsledkov implementácie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, ktorú schválila Vláda Slovenskej Republiky 8. augusta 2007. Vzniká v nadväznosti na národný projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry realizovaný v roku 2015 a v súčastnosti obsahuje viac ako 9000 objektov vrátane popisných informácií. Materiály pochádzajú zo zbierok súkromných i právnických osôb a vlastnej dokumentačnej činnosti Centra pre tradičnú ľudovú kultúru.

Pozostáva z viac ako 3600 audio objektov čo je približne 86 hodín záznamov, 175 video objektov približne 12 hodín záznamov, viac ako 5300 obrázkov, 95 objektov typu 360° objektová panoráma zložených z približne 3400 fotografií a 4 dokumenty spolu cca 1500 strán.

Najviac sprístupnených materiálov predstavujú 2D objekty (historické i súčasné fotografie, nákresy, obrázky, vrátane 360° produktových fotografií) a audio záznamy, ale znateľnú časť tvoria aj videozáznamy a dokumenty.

Ďalšie materiály spracovávame a pripravujeme pre Vás.

Preskočiť na obsah