Dokumentácia a digitalizácia v Čičmanoch

Dokumentácia a digitalizácia v Čičmanoch

Dokumentácia a digitalizácia v Čičmanoch 2560 1709 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V dňoch 6.-8. júna 2022 sme navštívili obec Čičmany a zrealizovali dokumentáciu zameranú na čičmianske ornamenty, architektúru a ľudový odev. Vďaka pani starostke Ivete Michalíkovej sme mali možnosť digitalizovať rozsiahlu zbierku historických fotografií miestnej architektúry a tradičných odevov z obecnej kroniky. Neskôr sme navštívili pána Strapka, najstaršieho obyvateľa Čičmian, kde sme získali cenné informácie ku skenovaným fotografiám z kroniky. Navyše sa nám podarilo zaznamenať pútavé spomienkové rozprávania z obdobia druhej svetovej vojny a zdigitalizovať aj niekoľko fotografií z rodinného archívu Strapkovcov. Podarilo sa nám zdokumentovať  aj niekoľko drevených stavieb s typickou ornamentálnou výzdobou a súkromnú zbierku svadobných truhlíc.

Všetky materiály budú po spracovaní sprístupnené na webovom sídle www.fondtlk.sk.

Dokumentačný tím CTĽK: Miroslav Hanák, Michal Veselský, Julián Ratica, Oskar Lehotský, Stanislava Tichá a Edina Bogárová.

Preskočiť na obsah