Dokumentačný výskum v Ždiari a Lendaku

Dokumentačný výskum v Ždiari a Lendaku

Dokumentačný výskum v Ždiari a Lendaku 2560 1709 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V dňoch 27. – 29. septembra 2022 sme boli opäť v teréne kde sme mali možnosť realizovať rozsiahlu fotodokumentáciu tradičného ľudového odevu zo Ždiaru a Lendaku. Fotografovali sme rôzne varianty mužských, ženských, mládeneckých a dievockých tradičných odevov z oboch lokalít.  V Ždiari sme ešte stihli uskutočniť audio záznam rozhovoru s pánom Jozefom Bachledom, vďaka ktorému sme sa dozvedeli viac o tunajších ľudových hudbách a muzikantoch. Posledný deň sme strávili v Lendaku, kde sa nám podarilo zdokumentovať priebeh unikátnej betlehemskej bábkovej hry Džafkulina, ktorá sa hrá s drevenými bábkami na miniatúrnej scéne v podobe kostola. Bližšie informácie k hre nám poskytol pán Ján Fudály. Mali sme možnosť zdigitalizovať aj niekoľko historických fotografií z obce Ždiar a Lendak, taktiež sme získali aj staršie videozáznamy obchôdzok z Lendaku.

Ďakujeme za sprostredkovanie a koordináciu pánovi Miroslavovi Vavákovi, Jánovi Neupauerovi  a pani Helene Gallikovej, taktiež patrí vďaka všetkým zúčastneným.

Získané materiály budú po spracovaní sprístupnené na webovom sídle fondtlk.sk.

Dokumentačný tím tvorili: Miroslav Hanák, Michal Veselský, Julián Ratica a Stanislava Tichá

Preskočiť na obsah