Z realizácie projektu

Prinášame Vám niekoľko fotografií z realizácie projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry.

Počas roka 2015 realizovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru akvizície objektov tradičnej ľudovej kultúry v rôznych regiónoch Slovenska. Zber materiálu a následný výber objektov na digitalizáciu prebiehal v teréne, priamo na mieste ich výskytu. Digitalizácia objektov sa vďaka mobilnej technike mohla realizovať priamo v teréne, objekty, ktoré vyžadovali náročnejšiu techniku a dlhšiu prípravu na digitalizáciu, ako napríklad filmové, či zvukové pásy, boli digitalizované a spracované v priestoroch CTĽK.

Digitalizácia krojov v Malachove.
Digitalizácia krojov v obci Malachov 3000 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Digitalizácia krojov v obci Malachov

23. 5. 2018 sme zrealizovali ďalšiu zo série akvizícií zameraných na ľudový odev, sprostredkovanú vďaka pani Zuzane Šovčíkovej. Tentokrát sme vycestovali do obce Malachov, kde sme digitalizovali kroje priamo z obce Malachov, ale aj kroje z obce Žibritov. Do digitálnej podoby sme preniesli malachovské i žibritovské pracovné typy odevov, niekoľko sviatočných mužských i ženských odevov…

Nevesta zo Žibritova a Zuzana Šovčíková pri úprave party. Foto: Michal Veselský
Digitalizácia krojov vo Zvolenskej Slatine 2997 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Digitalizácia krojov vo Zvolenskej Slatine

V priebehu mesiaca február zrealizovalo CTĽK so svojim digitalizačným tímom návštevu Zvolenskej Slatiny, kde prebehlo digitalizovanie vyše storočných ženských a mužských svadobných odevov.

Konzulácia s externým pracovníkom, Vlachovo, 2015, Archív CTĽK
Z realizácie projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry 3000 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Z realizácie projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

Prinášame Vám niekoľko fotografií z realizácie projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry.