Z realizácie projektu

Prinášame Vám niekoľko fotografií z realizácie projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry.

Počas roka 2015 realizovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru akvizície objektov tradičnej ľudovej kultúry v rôznych regiónoch Slovenska. Zber materiálu a následný výber objektov na digitalizáciu prebiehal v teréne, priamo na mieste ich výskytu. Digitalizácia objektov sa vďaka mobilnej technike mohla realizovať priamo v teréne, objekty, ktoré vyžadovali náročnejšiu techniku a dlhšiu prípravu na digitalizáciu, ako napríklad filmové, či zvukové pásy, boli digitalizované a spracované v priestoroch CTĽK.

Ženy si pri stoloch obliekajú kroje, fotograf fotí, výskumníčka spovedá.
Dokumentácia ľudového odevu v obci Cífer 3000 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Dokumentácia ľudového odevu v obci Cífer

Dňa 01.05.2019 náš digitalizačný tím realizoval fotodokumentáciu ľudových odevov z Cífera. Podarilo sa nám zdokumentovať viac ako storočné odevy a odevné súčasti. Zaznamenali sme postup obliekania mladuchy ako aj špecifický postup uväzovania stužiek slobodných dievčat. Viaceré odevy boli nafotené aj s využitím motorizovaného otočného stola a budú spracované do 360° produktových fotografií. Všetky materiály budú…

Dokumentácia ľudového odevu v obci Bzovík 3000 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Dokumentácia ľudového odevu v obci Bzovík

Dňa 26.10.2018 náš digitalizačný tím realizoval fotodokumentáciu ľudových odevov patriacich do súkromnej zbierky pani Margity Pavlendovej zo Bzovíka. Stretnutie nám sprostredkovala pani Zuzana Šovčíková. Podarilo sa nám zdokumentovať viacero odevov a odevných súčastí, ako aj postup obliekania mladuchy zo Bzovíka. Odev mladuchy bol nafotený aj s využitím motorizovaného otočného stola a bude spracovaný do 360° produktovej fotografie.  Získali…

Digitalizácia krojov v Malachove.
Digitalizácia krojov v obci Malachov 3000 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Digitalizácia krojov v obci Malachov

23. 5. 2018 sme zrealizovali ďalšiu zo série akvizícií zameraných na ľudový odev, sprostredkovanú vďaka pani Zuzane Šovčíkovej. Tentokrát sme vycestovali do obce Malachov, kde sme digitalizovali kroje priamo z obce Malachov, ale aj kroje z obce Žibritov. Do digitálnej podoby sme preniesli malachovské i žibritovské pracovné typy odevov, niekoľko sviatočných mužských i ženských odevov…

Nevesta zo Žibritova a Zuzana Šovčíková pri úprave party. Foto: Michal Veselský
Digitalizácia krojov vo Zvolenskej Slatine 2997 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Digitalizácia krojov vo Zvolenskej Slatine

V priebehu mesiaca február zrealizovalo CTĽK so svojim digitalizačným tímom návštevu Zvolenskej Slatiny, kde prebehlo digitalizovanie vyše storočných ženských a mužských svadobných odevov.

Vzadu dvaja pracovníci pri rozhovore, vpredu na stole propagačná tabuľka k projektu Digitálny fond.
Z realizácie projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry 3000 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Z realizácie projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

Prinášame Vám niekoľko fotografií z realizácie projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry.

Preskočiť na obsah