Dokumentácia ľudového odevu v obci Bzovík

Dokumentácia ľudového odevu v obci Bzovík

Dokumentácia ľudového odevu v obci Bzovík 3000 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Dňa 26.10.2018 náš digitalizačný tím realizoval fotodokumentáciu ľudových odevov patriacich do súkromnej zbierky pani Margity Pavlendovej zo Bzovíka. Stretnutie nám sprostredkovala pani Zuzana Šovčíková. Podarilo sa nám zdokumentovať viacero odevov a odevných súčastí, ako aj postup obliekania mladuchy zo Bzovíka. Odev mladuchy bol nafotený aj s využitím motorizovaného otočného stola a bude spracovaný do 360° produktovej fotografie.  Získali sme množstvo historických fotografií, a taktiež sa nám podarilo zdokumentovať viac ako storočnú partu z Lišova.

Všetky materiály budú po spracovaní sprístupnené na webovom sídle www.fondtlk.sk.

Digitalizačný tím CTĽK tvorili: Michal Veselský, Stanislava Tichá a Miroslav Hanák.

Preskočiť na obsah