Už viac ako 6000 objektov v online databáze FOND TĽK

Už viac ako 6000 objektov v online databáze FOND TĽK

Už viac ako 6000 objektov v online databáze FOND TĽK 2000 1334 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Databáza objektov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku je dostupná online na webovom sídle www.fondtlk.sk. Od jej sprístupnenia v roku 2017 obsah neustále dopĺňame, rozširujeme a inovujeme. V súčasnosti obsahuje už viac ako 6000 objektov zo súkromných zbierok, rodinných archívov a našej dokumentačnej činnosti.

Aktuálne najväčšiu časť sprístupnených materiálov predstavujú obrázky a audiozáznamy, ale značnú časť tvoria aj videozáznamy, dokumenty a 360° produktové fotografie. Nájdete tu výrazných, ale aj menej známych nositeľov tradícií, objekty ľudovej architektúry, nákresy, postupy výroby, tance, detské hry, ľudové piesne a melódie, ľudový odev a odevné súčiastky, výšivky, tkaniny, remeselnícke výrobky a náčinia, tradičné bábky, kalendárne sviatky a obyčaje, spomienkové rozprávania a mnoho ďalšieho.

Preskočiť na obsah