Dokumentácia tradičného odevu v obci Krakovany

Dokumentácia tradičného odevu v obci Krakovany

Dokumentácia tradičného odevu v obci Krakovany 2560 1707 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V dňoch 20. a 21. septembra 2021 zrealizoval tím CTĽK dokumentáciu tradičného odevu v obci Krakovany. Išlo o bohatú zbierku zo súkromného etnografického múzea „Za krakovanskú bránu“, ktoré založila v roku 2005 rodina Piscová. Podarilo sa zdokumentovať mužské i  ženské sviatočné a pracovné varianty tradičného odevu z Krakovian a blízkeho okolia. Zaznamenali sme i postup obliekania mladuchy a tiež postup úpravy hlavy a zakladanie čepca vydatej žene. Viaceré odevné komplety boli zdokumentované pomocou motorizovaného otočného stola a budú spracované do 360° produktových fotografií. Za sprostredkovanie zbierky a odbornú spoluprácu ďakujeme majiteľke múzea Daniele Piscovej a jej synovi Matejovi Piscovi.

Všetky materiály budú po spracovaní sprístupnené na webovom sídle www.fondtlk.sk.

Dokumentačný tím CTĽK tvorili: Miroslav Hanák, Michal Veselský, Eva Záhumenská

Preskočiť na obsah