• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Digitalizácia krojov vo Zvolenskej Slatine

Digitalizácia krojov vo Zvolenskej Slatine

Digitalizácia krojov vo Zvolenskej Slatine 2997 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V priebehu mesiaca február zrealizovalo CTĽK so svojim digitalizačným tímom návštevu Zvolenskej Slatiny, kde vďaka Zuzane Šovčíkovej a Zuzane Pavlíkovej a ich bohatej zbierke krojov prebehlo digitalizovanie vyše storočných ženských a mužských svadobných odevov z obce Zvolenská Slatina a Žibritov. Okrem fotografovania samotných krojov bola návšteva zameraná aj na zaznamenanie postupu ich obliekania. Pri fotografovaní boli preto prítomné aj „obliekačky“, staršie ženy z oboch obcí, ktoré zabezpečili správny postup pri obliekaní neviest, ich celkovú úpravu a v neposlednom rade to, čo je pri tejto práci najdôležitejšie, popis jednotlivých krojových súčastí – ich názov a funkciu.

Fotografovanie bolo realizované s využitím motorizovaného otočného stola, čoho výsledkom budú 360° produktové fotografie sprístupnené na webovom sídle www.fondtlk.sk. Digitalizačný tím CTĽK tvorili: Miroslav Hanák, Michal Veselský a Stanislava Tichá.