Dokumentácia piesňového repertoáru a ľudového odevu z Kojšova

Dokumentácia piesňového repertoáru a ľudového odevu z Kojšova

Dokumentácia piesňového repertoáru a ľudového odevu z Kojšova 3000 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V dňoch 04. – 05. 10. 2019 náš digitalizačný tím realizoval dokumentáciu piesňového repertoáru a ľudového odevu z Kojšova. Interpretmi ľudových piesní boli Rozália Juríková, Mária Jenčušová, Mária Lešková a ďalší obyvatelia z Kojšova a členovia FSk Kojšovan. Z odevov sa nám podarilo zaznamenať viaceré miestne varianty predovšetkým sviatočného i obradového odevu. Vybrané odevy boli nafotené aj s využitím motorizovaného otočného stola a budú spracované do 360° produktových fotografií. Všetky materiály budú po spracovaní sprístupnené na webovom sídle www.fondtlk.sk.

Digitalizačný tím CTĽK tvorili: Michal Veselský, Julián Ratica, Edina Bogárová a Miroslav Hanák.

Preskočiť na obsah