voštinárstvo

voštinárstvo

voštinárstvo 800 549 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

voštinárstvo

výkup včelích plástov ako vandrovné zamestnanie a ich domácke spracovanie na vosk. Na území Slovenska sa vyskytovalo ojedinele. Najväčšie rozšírenie malo v západnom Gemeri. Tamojší voštinári vykupovali včelie plásty (voština, súš, šúš), pričom predávali aj nimi vyrobený drevený riad a brdá. Boli voštinármi nimi jednotlivci, ktorí mali väčšie skúsenosti s dusením včiel a podrezávaním včelích plástov. Iní sa sústreďovali na skupovanie voštín po dedinách a na ich spracovanie na vosk. Tavením na site na slnku alebo na plachte, natiahnutej nad vriacou vodou, prípadne vyváraním vo vode v miešku, zaťaženom doskou a kameňom, bolo možné spracúvať malé množstvá voštín. Včelárska literatúra od 19. storočia odporúčala používať na získavanie vosku ručné pákové, kladové skrutkové a vretenové lisy. Voštiny vo veľkých množstvách voštinári spracúvali na vosk lisovaním (vybíjaním) v zábojoch. Vosk predávali na konzervovanie, liečenie, na obradové účely alebo na ďalšie spracovanie vo voskárstve a sviečkarstve. Továrenskou výrobou náhrad prírodného vosku a zmenšovaním rozshau chovu včiel voštinárstvo v 2. polovici 20. storočia zaniklo.

Vbíjanie klinu nad vrchnú vodorovnú kladu, ktorá cez podložky tlačilo na vošitny v spodnej klade lisu (záboja). Z voštín sa vytláčal vosk, ktorý sa filtroval cez slamu a vytekal z lisu do klade. Lipovec (okr. Rimavská Sobota), asi 60. roky 20. storočia. Prevzaté z Prasličková, M.: Zábojný spolok voštinárov v obci Ostrany. In: Gemer, Národopisné štúdie 3, 1978, 33. Foto M. Podsedlý.
Vbíjanie klinu nad vrchnú vodorovnú kladu, ktorá cez podložky tlačilo na vošitny v spodnej klade lisu (záboja). Z voštín sa vytláčal vosk, ktorý sa filtroval cez slamu a vytekal z lisu do klade. Lipovec (okr. Rimavská Sobota), asi 60. roky 20. storočia. Prevzaté z Prasličková, M.: Zábojný spolok voštinárov v obci Ostrany. In: Gemer, Národopisné štúdie 3, 1978, 33. Foto M. Podsedlý.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Prasličková, M.: Všeobecný a miestny hospodársky význam brdárstva a voštinárstva v západnom Gemeri. In: Slovenský národopis, roč. 23, 1975, 55-77.
Prasličková, M.: Voštinárstvo v západnom Gemeri. In: Slovenský národopis, roč. 14, 1968, 31-81.
Prasličková, M.: Zábojný spolok voštinárov v obci Ostrany. In: Gemer, Národopisné štúdie 3, 1978, 5-84.

Preskočiť na obsah