• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

brdárstvo

brdárstvo

brdárstvo 786 1073 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

brdárstvo

zimné doplnkové zamestnanie, zaoberajúce sa výrobou a predajom bŕd. Často bolo spojené s voštinárstvom i s výrobou a predajom iného dreveného náradia. Od 16.-17. storočia sa ako domácka výroba rozvíjalo na Zemplíne, v Šariši, Tekove a na západe Slovenska. Najintenzívnejšie sa ním zaoberali v Gemeri (obce Drienčany, Budikovany, Hostišovec, Hrušovo, Lipovec, Ostrany, Padarovce, Pápča, Potok, Sása, Španie Pole, Teplý vrch). Brdárstvo sa najčastejšie dedilo z otca na syna. Zaoberali sa ním už 16-roční chlapci, starší a zdravotne hendikepovaní muži. Brdá sa vyrábali z dreva a trste, ktorú brdári kupovali vo východoslovenských a podunajských obciach. Pri výrobe pomáhali všetci členovia rodiny: ženy priadli nite na dratvy, muži strúhali drevené, trstené časti a vili brdá. Výroba brda vyžadovala mimoriadne presnú prácu. Zhotovovalo sa vkladaním trstených alebo drevených priečok (zubce) medzi dve rovnobežné dvojice naplocho ostrúhaných prútov, tvoriace horný a dolný okraj brda. Za každým zubcom nasledovalo jedno ovinutie nasmolenej dratvy. Počas jednej zimy vyrobila rodina 20 až 300 bŕd. Priekupník ročne predal niekoľko desiatok až 1000 bŕd. Príjmy z predaja tvorili tretinu až polovicu všetkých príjmov brdárskych rodín. Brdá predávali zväčša priekupníci na trhoch alebo podomovým obchodom v strednom a východnom Uhorsku. Priekupníci vedeli, aké brdá sa používali v jednotlivých krajoch. Ešte po prvej svetovej vojne dochádzali na Zakarpatskú Ukrajinu a do Maďarska. V medzivojnovom období začali trstené nahrádzať kovové brdá. Brdári ich objednávali z tovární a predávali spolu s trstenými. V 60. rokoch 20. storočia žilo v Gemeri okolo 130 brdárov, no brdá vyrábali len niektorí (ročne asi 220 – 300 bŕd). Brdárstvo zanikalo s ústupom domáckeho tkania. Súčasťou brdárstva v Gemeri bol tradičný spôsob výroby smoly z kôry brezy, používanej na smolenie dratvy.

Omotávanie prútikov nasmolenou dratvou po založení trstinového zubca. Gemer. Prevzaté z Prasličková, M.: Brdárstvo a voštinárstvo v západnom Gemeri. Košice 1979, obr. 56.
Omotávanie prútikov nasmolenou dratvou po založení trstinového zubca. Gemer. Prevzaté z Prasličková, M.: Brdárstvo a voštinárstvo v západnom Gemeri. Košice 1979, obr. 56.

AutorJasna Gaburová

Literatúra

Prasličková, M.: Brdárstvo a voštinárstvo v západnom Gemeri. Košice 1979.
Marková, E.: Výroba bŕd. In: Slovenský národopis, roč. 11, 1963, 535-552.