súsek

súsek

súsek 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

súsek

(štok, škriňa)
prenosná zásobnica na obilie. Uskladnenie obilia v súseku bolo najrozšírenejším spôsobom v celej karpatskej oblasti od stredoveku. Súseky predstavovali širokú škálu foriem, ktoré spájala truhlovitá podoba a tesárska technika zhotovenia. Súseky s dvojspádovým klopeným vekom sarkofágovitého typu sa využívali aj na úschovu šatstva a mali vo vnútri priečinky. Súseky na obilie boli umiestnené v sýpkach, komorách a na povalách, súsekovité truhly (škrine) na šatstvo v izbách. Od 18. storočia sa aj škrine na šaty začali využívať na uskladnenie obilia.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Mruškovič, Š.: Obilné zásobnice. Martin 1974.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.

Preskočiť na obsah