• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

družica

družica

družica 800 819 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

družica

(družička, druska)
svadobná funkcionárka, predstaviteľka slobodných dievčat. Bola ňou príbuzná (sestra, sesternica, dcéra krstnej matky) alebo kamarátka mladuchy, nazývaná prvá, predná, staršia družica. Odevné znaky mala podobné mladuche (partu, veniec, neskôr kyticu), čo malo v magickom zmysle ochrannú funkciu. Jej povinnosťou bolo odovzdať ženíchovi svadobnú košeľu a svadobné pierko a sprevádzať ho na sobáš. Na západnom Slovensku prebrala družica aj niektoré úlohy družbu – prednášanie vinšov, skladanie venca, vyberanie peňazí. Iných úkonov sa zúčastňovala so skupinou družíc ako časti svadobnej družiny. Názov družica sa používa aj na označenie mladých dievčat vystupujúcich v slávnostnom odeve pri iných obradných a slávnostných príležitostiach, napríklad pri pohrebe mládenca alebo dievky, či pri kresťanských sviatkoch.

Družica v parte. Žakarovce (okr. Gelnica), 1953. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Látalová
Družica v parte. Žakarovce (okr. Gelnica), 1953. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Látalová

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Jakubíková, K.: Pohlavná a veková stratifikácia v svadobných obyčajach na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, č. 1-2, 19-27.