• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

družba

družba

družba 800 844 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

družba

svadobný funkcionár, predstaviteľ slobodných mládencov a zástupca ženícha. V tradičnej svadbe na Slovensku býval ním slobodný mládenec spomedzi príbuzných alebo kamarátov ženícha. Nazýval sa tiež prvý, predný, starší družba. Znakom jeho funkcie bolo osobitné pierko alebo ručník krížom cez prsia. Jeho povinnosťou bolo pozývanie na svadbu, prevoz výbavy, nosenie jedál na svadobnej hostine, prednášanie svadobných vinšov. Významné boli jeho aktivity vo vzťahu k mladuche – viedol ju na sobáš, tancoval s ňou obradový rozlúčkový tanec, skladal jej veniec, rozpletal jej vlasy, privádzal ju začepčenú a tancoval s ňou prvý tanec, bol prítomný pri ukladaní mladého páru na lôžko, do začiatku 20. storočia ho v niektorých oblastiach Slovenska ukladali k mladuche. Všetko toto, ako aj narážky v textoch piesní o strate venca či panenstva mladuchy dovoľujú predpokladať, že pôvodne mal družba právo na prvú noc s mladuchou. Funkcia družbu sa niekde zachováva aj v súčasnosti.

Družba s perkom. Žakarovce (okr. Spišská Nová Ves), 1953. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Látalová
Družba s perkom. Žakarovce (okr. Spišská Nová Ves), 1953. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Látalová

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Jakubíková, K.: Pohlavná a veková stratifikácia v svadobných obyčajach na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, č. 1-2, 19-27.