• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

rozprávka

rozprávka

rozprávka 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rozprávka

(pripoviedka, poviestka, povesť)
populárny, umelecky vyzretý druh ľudovej prózy, odrážajúci skutočnosť nepriamo, prostredníctvom poetického výmyslu. Ľudské túžby a etické ideály sa v rozprávke zobrazujú vo viere víťazstva dobra nad zlom. Čas a miesto sa spravidla vymedzuje len rámcovo. Vo väčšine rozprávok sa príbeh odohráva v nadprirodzenom svete, s úplnou samozrejmosťou, akoby všetko bolo skutočné. Týmito znakmi sa rozprávka odlišuje od povesti, hoci aj v nej sa objavujú nadprirodzené prvky.
Na Slovensku od počiatku zberateľskej činnosti „povesť“ znamenala predovšetkým rozprávku, čo dokumentuje už prvá zbierka J. Francisci-Rimavského Slovenskje povesti z roku 1845. Od vydania (1923 – 1931) päťdielneho Súpisu slovenských rozprávok J. Polívku sa ustálilo používanie termínu rozprávka na označenie všetkých druhov folklórnej prózy, ktoré sa udržiavalo ešte v 50. rokoch 20. storočia. V tomto období sa najmä pod vplyvom vydaní nemeckých rozprávok Jacoba a Wilhelma Grimma prijalo medzinárodne uznávané rozdelenie na rozprávku a povesť. Opodstatnenosť rozlíšenia vyplýva aj z toho, že rozprávke sa na rozdiel od povesti neverí. O jej medzinárodnom charaktere svedčí výskyt jednotlivých rozprávkových látok u rôznych národov sveta. Napriek tomu sa v rozprávke uchovávajú etnické črty. V slovenskej rozprávke sa odrážajú zvláštnosti jazyka, predstavy a názory ľudu, krajina či dedina s jej typickými postavami. Rozprávky sa členia podľa žánrov na čarovné, legendárne, novelistické, humoristické, rozprávky o zvieratách, ale patria k nim aj veľké skupiny o čertoch, o mŕtvych vyvolaných z hrobu (lenorský cyklus). Najstaršie zápisy slovenských rozprávok sa nachádzajú v tzv. Codexoch a Zábavníkoch.

AutorViera Gašparíková

Literatúra

Dobšinský, P.: Prostonárodné slovenské povesti I. – III. zväzok. Bratislava 1966.
Slovenské ľudové rozprávky I. Eds. B. Filová, V. Gašparíková. Bratislava 1993; II. a III. Ed. V. Gašparíková. Bratislava 2001 a 2004.
Uther, H.–J.: The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. I. – III. Helsinki 2004.