• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

čarovné rozprávky

čarovné rozprávky

čarovné rozprávky 800 872 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

čarovné rozprávky

(fantastické, čarodejné, hádky, prípoviestky, pripoviedky, bájky)
dobrodružné príbehy umiestnené mimo konkrétneho priestoru a času. Hrdina prekonávajúci prekážky sa dostáva do kontaktu s nadprirodzenými bytosťami, ktoré mu buď pomáhajú (hovoriaci tátoš), alebo nad ktorými treba zvíťaziť (viachlavý drak). Dôležitú úlohu pri jeho konaní hrajú čarovné predmety, použitie ktorých vychádza z viery v silu mágie: prútik, prsteň, lampa, kyj, mlynček, kapsa, plášť, klobúk, meč, šabľa, ale môžu to byť aj rôzne zelinky alebo živá a mŕtva voda. Putovanie hrdinu sa obyčajne začína odchodom z domova, po ceste prekonáva mnohé prekážky a uzatvára ho šťastný koniec. Hlavné skupiny čarovných rozprávok (aj podľa medzinárodného katalógu): nadprirodzení protivníci, nadprirodzený alebo zakliaty manžel (žena) či iní príbuzní, nadprirodzené úlohy, nadprirodzení pomocníci, magické predmety, nadprirodzená bytosť (sila) alebo vedomosť (vlastnosť). Na Slovensku patria medzi najfrekventovanejšie rozprávky o hrdinovi, ktorý zabíja draka, o princeznách v podzemí, o netvorovi bez duše. Čarovné rozprávky mávajú zložitú výstavbu s mnohými dejovými článkami. Charakteristická je trojstupňovitosť (traja bratia, tri úlohy, zápas s troma drakmi), časté používanie čísla tri a jeho násobkov (šesť, deväť, dvanásť, tridsaťtri, deväťdesiatdeväť), ustálené štylistické prvky – loci communes (Fuj, mamo, človečina smrdí; Veď tu ani vtáčik-letáčik nepriletí). Ešte príznačnejšie sú úvodné a záverečné formuly, niekedy značne rozvetvené. Zo staršej zberateľskej činnosti, najmä v období štúrovskej generácie vyplýva, že práve čarovné rozprávky stáli v popredí ich záujmu. V súčasnosti sa stávajú doménou literatúry pre deti a rôznych spracovaní v médiách.

Začiatok rozprávky O kráľovi a jeho troch synoch. Rozprávanie A. Králikovej z Hranovnice (okr. Poprad) zapísal J. Štolc v roku 1930, text upravila V. Gašparíková. Prevzaté z publikácie Slovenské ľudové rozprávky. Ed. V. Gašparíková. Bratislava 2004, 3. zväzok, 13
Začiatok rozprávky O kráľovi a jeho troch synoch. Rozprávanie A. Králikovej z Hranovnice (okr. Poprad) zapísal J. Štolc v roku 1930, text upravila V. Gašparíková. Prevzaté z publikácie Slovenské ľudové rozprávky. Ed. V. Gašparíková. Bratislava 2004, 3. zväzok, 13

AutorViera Gašparíková

Literatúra

Dobšinský, P.: Prostonárodné slovenské povesti I-III. Bratislava 1966.
Gašparíková, V.: Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Čarovné rozprávky slovenského ľudu I-II. Bratislava 1984.
Polívka, J.: Súpis slovenských rozprávok. 1.-5. zväzok. Turčiansky Svätý Martin 1923, 1924, 1927, 1930, 1931.