• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

povesť

povesť

povesť 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

povesť

(historická rozprávka, miestna báj)
epický žáner ľudovej prózy, ktorý obsahuje lokalizáciu (miestnu alebo historickú). Povesti majú pevný vzťah ku skutočnosti, a to napriek črtám fantastickosti a iracionálnosti. Rozprávania sú podávané ako skutočnosť. Majú tomu slúžiť i poetické prostriedky: nespochybniteľné tvrdenia (apodiktické výroky), odvolávanie sa na svedectvo osôb (predkovia, príslušníci rodiny), vecí (znaky na predmetoch) a iné. Obsahom povestí sú príbehy vymykajúce sa z bežného života. Takými sú najmä výnimočné udalosti, vzťahujúce sa na lokálne či regionálne spoločenstvo alebo národ. Povesti majú predovšetkým poznávaciu, informatívnu a hodnotiacu funkciu. Boli spontánnou informačnou bázou spoločenstva, relatívne nezávislou od oficiálnych zdrojov ideológie a informácií o jeho histórii. Zároveň sa vnímala aj ich rozprávačská, estetická funkcia.
Jedným zo základných mechanizmov tvorby povestí je naivné etymologizovanie (odvodzovanie názvu lokality napríklad od zvolania prvého osadníka: Zliechov – zlý chov). Ústne tradovanie umožňovalo variovať na princípe cyklizácie (napríklad konkretizovaním času a miesta), zámenami účinkujúcich postáv (ten istý príbeh sa pripisuje rôznym historickým osobnostiam). Aj preto je problematické chápať povesti ako historický prameň. Medzi základné tematické skupiny patria démonologické povesti, miestne povesti a historické povesti. Zastúpenie povesťových látok a motívov v inonárodných katalógoch ľudovej prózy je svedectvom ich internacionálneho charakteru.

AutorHana Hlôšková

Literatúra

Hlôšková, H.: Individuálna a kolektívna historická pamäť. Bratislava 2008.