• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

rodinné obyčaje

rodinné obyčaje

rodinné obyčaje 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rodinné obyčaje

v národopisnej vede zaužívané pomenovanie komplexu obyčajov sprevádzajúcich prelomové momenty v živote človeka. Novší termín je obyčaje životného cyklu. Patrí sem narodenie dieťaťa, dosiahnutie pohlavnej zrelosti, uzavretie manželstva (svadba) a úmrtie (pohreb), čo sú univerzálne platné biologicko-fyziologicky podmienené zmeny. Rozvoj možností získania rôznych sociálnych statusov spolu s individualizáciou života znamenal vznik ďalších obyčajov – pri dosiahnutí stupňa vzdelania (maturita, promócia), pri iných statusových zmenách (napríklad inaugurácia vedcov), v náboženskom živote (prvé sväté prijímanie, birmovka/ konfirmácia), v individuálnom živote (narodeniny, meniny, jubileá svadieb, odchod na vojenskú službu, do dôchodku). Ich hlavnou funkciou bolo zverejnenie a potvrdenie platnosti príslušnej životnej zmeny.

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Gennep van, A.: Přechodové rituály. Praha 1997.
Jakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Botíková, M. – Švecová, S. – Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997, 161-188.