• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

čižmárstvo

čižmárstvo

čižmárstvo 697 668 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

čižmárstvo

remeselná výroba čižiem z kože. Na Slovensku vzniklo v 16. storočí odčlenením sa od ševcovstva v dôsledku rastúceho dopytu po čižmách. Slovo čižmár je prevzaté z jazyka Srbov a Chorvátov. Čižmy zdobené ostrohami, strapcami, lemovaním a vyšívaním prišli do módy v čase tureckých vojen. Najskôr boli obuvou vysokej šľachty, zemanov a mešťanov. V nižších vrstvách obyvateľstva sa nosenie čižiem rozšírilo v 18. a 19. storočí a čižmári sa stali najpočetnejšími remeselníkmi. Prvý čižmársky cech vznikol v Košiciach v roku 1598. Do polovice 18. storočia bolo založených 99 cechov. V roku 1828 bolo v Komárne, Brezne, Leviciach, Lučenci, Košiciach, Bratislave, Kysuckom Novom Meste vyše 50 čižmárskych majstrov, v ďalších 7 mestách vyše 40. Po zrušení cechov vznikli v rokoch 1873 – 1880 čižmárske spolky v Pukanci, Slovenskej Ľupči, Jelšave, Revúcej, Lučenci, Kežmarku , Brezne, Dunajskej Strede, Hlohovci, Modre, Šamoríne, Zvolene, Trnave, Senci, Seredi, Prešove, Spišskom Podhradí. Väčšina z nich pôsobila aj po roku 1918. Roku 1890 bolo v župách na území Slovenska 7 329 čižmárskych dielní. V nich pracovalo 4167 pomocníkov a učňov. Krajinský zväz obuvníkov, zvrškárov a čižmárov pre Slovensko vznikol v roku 1924. Čižmárstvo v 20. storočí upadalo súbežne s ústupom nosenia tradičného odevu obyvateľov vidieka, stavovského odevu a prenikaním lacnejšej továrenskej obuvi na trh. V staršej technike sa používalo tzv. obrátené šitie: sára z dvoch kusov sa prišívala k podošve dvoma ihlami do polovice jej hrúbky, prevrátila sa a zošívala na bokoch. V 19. storočí sa sára z jedného kusa začala zošívať vzadu a podošva sa pribíjala o priehlavok drevenými klinčekmi. Znakom čižmárov bola čierna čižma v zlatom štíte. Ich patrónom bol sv. Krišpín, ktorý sa ako vierozvest živil obuvníckym remeslom.

Pečať čižmárov z Čachtíc z roku 1810. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Bratislava 1983, 161.
Pečať čižmárov z Čachtíc z roku 1810. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Bratislava 1983, 161.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983.