• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

znamenie

znamenie

znamenie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

znamenie

jav stereotypne vysvetľovaný ako oznámenie určitej nastávajúcej udalosti. Podľa tradičných predstáv znamenia vyvolajú nadprirodzené sily, zosnulí či rôzne iné podnety. Môžu nimi byť sny, prírodné javy, ľudské pocity a telesné prejavy, zjavenie nadprirodzených bytostí a podobne. Ak sa napríklad sníva o vypadnutí zdravého zuba či práci s hnojom, v rodine dôjde k úmrtiu; ak sa zdanlivo bez príčiny otvoria dvere, príde nečakaný hosť; ak sa rozsype soľ, bude v dome zvada; ak sa zastavia natiahnuté hodiny, niekto z blízkych zomrie; ak sa človeku čká, ktosi naň spomína; ak svrbia dlane či nos, čaká človeka nepríjemnosť; znamením blížiaceho sa skonu v dome je zjavenie sa bielej husi či psa na dvore, vypadnutie omietky z múru či pád obrazu zaveseného na stene; objavenie sa permoníka v bani je znamením zasypania štôlne a podobne.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 245-339.
Horváthová, E.: Tradičné prejavy duchovnej kultúry. In: Stará Turá. Zost. J. Michálek. Bratislava 1983, 161.