• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

poľnohospodársky systém

poľnohospodársky systém

poľnohospodársky systém 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

poľnohospodársky systém

spôsob pestovania poľnohospodárskych plodín, podstatný faktor úrovne agrárnej kultúry ľudských spoločenstiev. Poľnohospodársky systém bol podmienený konkrétnymi geograficko-klimatickými a historicko–sociálnymi podmienkami. Ich odlišnosť spôsobila, že v slovenskom poľnohospodárstve druhej polovice 19. a začiatkom 20. storočia koexistovali popri moderných spôsoboch agrárnej kultúry (striedavé hospodárenie) i staršie (trojpoľné hospodárenie), až archaické poľnohospodárske systémy (motykové hospodárenie, dvojpoľné hospodárenie).

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.