• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

agrárna kultúra

agrárna kultúra

agrárna kultúra 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

agrárna kultúra

cieľavedomé pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat. Nie je človeku vrodená, formuje sa priamo v pracovnom procese, je súčasťou ľudskej kultúry. Pre obyvateľstvo žijúce na území Slovenska mala veľký význam ako hlavné zamestnanie a rozhodujúca súčasť výrobných síl. Jej úroveň bola odrazom prírodných, historických i sociálno–ekonomických podmienok súvekých spoločností.
Problematiku agrárnej kultúry možno rozdeliť na dva základné okruhy:
1. sledovanie vývinu, regionálnych, sociálnych a etnických rozdielov v technologických komponentoch poľnohospodárskej výroby (náradie a jemu zodpovedajúca organizácia práce pri príprave pôdy, pestovaní plodín, žatve, mlátení obilia, uskladnení plodín i v chove hospodárskych zvierat);
2. sledovanie ich sociálnych kontextov – kolektívu ľudí (rodina, spoločenstvo obce), ktorí v tejto organizácii práce pracovali, spôsoby preberania nahromadených kultúrnych hodnôt a noriem, ako aj vzťahy, ktoré na pozadí agrárnej kultúry vznikali.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008.
Slavkovský, P.: Tradičná agrárna kultúra Slovenska. Bratislava 1998.