agrárna kultúra

agrárna kultúra

agrárna kultúra 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

agrárna kultúra

cieľavedomé pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat. Nie je človeku vrodená, formuje sa priamo v pracovnom procese, je súčasťou ľudskej kultúry. Pre obyvateľstvo žijúce na území Slovenska mala veľký význam ako hlavné zamestnanie a rozhodujúca súčasť výrobných síl. Jej úroveň bola odrazom prírodných, historických i sociálno–ekonomických podmienok súvekých spoločností.

Problematiku agrárnej kultúry možno rozdeliť na dva základné okruhy:

  1. sledovanie vývinu, regionálnych, sociálnych a etnických rozdielov v technologických komponentoch poľnohospodárskej výroby (náradie a jemu zodpovedajúca organizácia práce pri príprave pôdy, pestovaní plodín, žatve, mlátení obilia, uskladnení plodín i v chove hospodárskych zvierat);
  2. sledovanie ich sociálnych kontextov – kolektívu ľudí (rodina, spoločenstvo obce), ktorí v tejto organizácii práce pracovali, spôsoby preberania nahromadených kultúrnych hodnôt a noriem, ako aj vzťahy, ktoré na pozadí agrárnej kultúry vznikali.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008.
Slavkovský, P.: Tradičná agrárna kultúra Slovenska. Bratislava 1998.

Preskočiť na obsah