• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

dvojpoľné hospodárenie

dvojpoľné hospodárenie

dvojpoľné hospodárenie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dvojpoľné hospodárenie

extenzívny spôsob hospodárenia s poľnohospodárskou pôdou. Jeho podstata spočívala v rozdelení chotára na dve časti. Obrábaná pôda sa striedala s úhorom v jednoročných intervaloch. V niektorých regiónoch Slovenska (Orava, Gemer, Tekov) pretrvávalo až do 19. storočia, a to z dvoch príčin:
1. pôdno-klimatické podmienky, ktoré neumožňovali pestovať oziminy (Orava);
2. nedostatok pasienkov a lúk na chov hospodárskych zvierat (Hont, Tekov). Zvýšený dopyt po poľnohospodárskych produktoch a zlepšenie technických podmienok v príprave pôdy (položelezný pluh, priemyselné hnojivá) zlikvidovali úhor, a tým aj tento archaický poľnohospodársky systém, ktorý bol prechodom medzi prielohovým hospodárením a trojpoľným hospodárením.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. Do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965.
Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.