• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

grafika

grafika

grafika 752 657 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

grafika

1. umelecký prejav písania a kresby;
2. reprodukčný postup umožňujúci rozmnožovanie písma a obrazu. Podľa technológie sa diferencuje na tlač z výšky (drevorez, drevoryt, linoryt, olovorez), tlač z hĺbky (medirytina, lept) a tlač z plochy (litografia, olejotlač), od ktorých závisela výsledná vizuálna podoba grafického listu či knižnej ilustrácie. Grafické reprodukcie, sprístupňované v podobe ilustrácií náboženských kníh – spevníkov, biblií, katechizmov, náučných kníh a časopisov, učebníc, kalendárov, snárov, dobrodružných románov, kramárskych piesní či samostatných obrázkov – devocionálií, letákov, plagátov, hracích a vykladacích kariet zohrali významnú úlohu vo formovaní kultúry ľudových vrstiev na našom území. Spomedzi nich k najrozšírenejším medzi ľudom v 18., až do 19. storočia patrili obrázky a ilustrácie reprodukované technikou drevorezu a drevorytu. Ich najstaršie podoby nadväzovali na matrice nemeckej, českej a sliezskej proveniencie a zásluhou domácich rytcov pôsobiacich v tlačiarňach v Bratislave a Levoči, Jelinkovej tlačiarni v Trnave, a predovšetkým Škarniclovej tlačiarni v Skalici pretrvali v podobe ilustrovaných knižiek ľudového čítania až do 19. a začiatku 20. storočia. Častá a stáročia sa opakujúca reprodukcia niektorých obrazových námetov zapríčinila, že sa niektoré z nich stali symbolmi naznačujúcimi náboženský, náučný alebo ľúbostný charakter tlače. Drevorezné obrázky, predovšetkým s náboženským obsahom, sa tiež hojne využívali ako predlohy, podľa ktorých sa maľovali obrazy na skle. Vyspelejšia grafická technika medirytiny (kuprotypia), založená na tlači z medených dosiek, do ktorých bol vyrytý obraz, sa v kníhtlačiarskych centrách na Slovensku začala uplatňovať od 18. storočia. Popri nej sa v 19. storočí šírili medzi ľudovými vrstvami olejotlače a nástenné obrazy tlačené technikou litografie – kameňotlače z plochy. Grafický kresbový prejav sa v ľudovom prostredí uplatňoval tiež pri výzdobe kraslíc a dekoratívnom stvárnení ľúbostných listov. V 17. a 18. storočí sa hojne využíval pri odpisovaní kníh a spevníkov, ktoré v tej dobe neboli v tlačenej podobe dostatočne zastúpené.

Smrť prichádza. Detail faustovského motívu. Produkcia Skalickej tlačiarne, začiatok 17. storočia. Prevzaté z Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974, obr. 109
Smrť prichádza. Detail faustovského motívu. Produkcia Skalickej tlačiarne, začiatok 17. storočia. Prevzaté z Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974, obr. 109

AutorOľga Danglová

Literatúra

Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974.