• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

grafika

grafika

grafika 752 657 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

grafika

1. umelecký prejav písania a kresby;
2. reprodukčný postup umožňujúci rozmnožovanie písma a obrazu. Podľa technológie sa diferencuje na tlač z výšky (drevorez, drevoryt, linoryt, olovorez), tlač z hĺbky (medirytina, lept) a tlač z plochy (litografia, olejotlač), od ktorých závisela výsledná vizuálna podoba grafického listu či knižnej ilustrácie. Grafické reprodukcie, sprístupňované v podobe ilustrácií náboženských kníh – spevníkov, biblií, katechizmov, náučných kníh a časopisov, učebníc, kalendárov, snárov, dobrodružných románov, kramárskych piesní či samostatných obrázkov – devocionálií, letákov, plagátov, hracích a vykladacích kariet zohrali významnú úlohu vo formovaní kultúry ľudových vrstiev na našom území. Spomedzi nich k najrozšírenejším medzi ľudom v 18., až do 19. storočia patrili obrázky a ilustrácie reprodukované technikou drevorezu a drevorytu. Ich najstaršie podoby nadväzovali na matrice nemeckej, českej a sliezskej proveniencie a zásluhou domácich rytcov pôsobiacich v tlačiarňach v Bratislave a Levoči, Jelinkovej tlačiarni v Trnave, a predovšetkým Škarniclovej tlačiarni v Skalici pretrvali v podobe ilustrovaných knižiek ľudového čítania až do 19. a začiatku 20. storočia. Častá a stáročia sa opakujúca reprodukcia niektorých obrazových námetov zapríčinila, že sa niektoré z nich stali symbolmi naznačujúcimi náboženský, náučný alebo ľúbostný charakter tlače. Drevorezné obrázky, predovšetkým s náboženským obsahom, sa tiež hojne využívali ako predlohy, podľa ktorých sa maľovali obrazy na skle. Vyspelejšia grafická technika medirytiny (kuprotypia), založená na tlači z medených dosiek, do ktorých bol vyrytý obraz, sa v kníhtlačiarskych centrách na Slovensku začala uplatňovať od 18. storočia. Popri nej sa v 19. storočí šírili medzi ľudovými vrstvami olejotlače a nástenné obrazy tlačené technikou litografie – kameňotlače z plochy. Grafický kresbový prejav sa v ľudovom prostredí uplatňoval tiež pri výzdobe kraslíc a dekoratívnom stvárnení ľúbostných listov. V 17. a 18. storočí sa hojne využíval pri odpisovaní kníh a spevníkov, ktoré v tej dobe neboli v tlačenej podobe dostatočne zastúpené.

Smrť prichádza. Detail faustovského motívu. Produkcia Skalickej tlačiarne, začiatok 17. storočia. Prevzaté z  Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974, obr. 109
Smrť prichádza. Detail faustovského motívu. Produkcia Skalickej tlačiarne, začiatok 17. storočia. Prevzaté z Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974, obr. 109

AutorOľga Danglová

Literatúra

Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974.