• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

drevoryt

drevoryt

drevoryt 800 1216 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

drevoryt

(xylografia)
grafická technika založená na tlači z výšky pomocou matrice získanej z kusa priečne zrezaného dreva (zimozel). Obrazce vznikali odstránením dreviny nevytlačených plôšok pomocou sústavy rydiel. Na rozdiel od drevorezu technika drevorytu umožňovala jemnejšie modelovanie a dôslednejšiu kresbu. Spôsob obrazca bol založený na technike xylografie, ktorá sa začala v Európe používať od konca 18. storočia. V 19. storočí sa na území Slovenska xylografiou tlačili aj knižky určené pre ľud. Obrazce pre tieto knižky vznikali podľa matríc rytých vo Viedni alebo Budapešti. V 19. storočí drevoryt postupne vytlačili novšie, dokonalejšie grafické techniky.

Veľký bubon na trhu. Obrazec podľa drevorytu viedenského rytca uverejnený v kalendári tlačenom v Skalici r. 1847. Prevzaté z Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974, s. 181
Veľký bubon na trhu. Obrazec podľa drevorytu viedenského rytca uverejnený v kalendári tlačenom v Skalici r. 1847. Prevzaté z Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974, s. 181

AutorOľga Danglová

Literatúra

Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974.
Kovačevičová, S.: Človek tvorca. Pracovné motívy Slovenska vo vyobrazeniach z 9. - 18. storočia. Veda, Bratislava 1987.