drevoryt

drevoryt

drevoryt 800 1216 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

drevoryt

(xylografia)
grafická technika založená na tlači z výšky pomocou matrice získanej z kusa priečne zrezaného dreva (zimozel). Obrazce vznikali odstránením dreviny nevytlačených plôšok pomocou sústavy rydiel. Na rozdiel od drevorezu technika drevorytu umožňovala jemnejšie modelovanie a dôslednejšiu kresbu. Spôsob obrazca bol založený na technike xylografie, ktorá sa začala v Európe používať od konca 18. storočia. V 19. storočí sa na území Slovenska xylografiou tlačili aj knižky určené pre ľud. Obrazce pre tieto knižky vznikali podľa matríc rytých vo Viedni alebo Budapešti. V 19. storočí drevoryt postupne vytlačili novšie, dokonalejšie grafické techniky.

Veľký bubon na trhu. Obrazec podľa drevorytu  viedenského rytca uverejnený v kalendári tlačenom v Skalici r. 1847.  Prevzaté z  Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974, s. 181
Veľký bubon na trhu. Obrazec podľa drevorytu viedenského rytca uverejnený v kalendári tlačenom v Skalici r. 1847. Prevzaté z Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974, s. 181

AutorOľga Danglová

Literatúra

Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974.
Kovačevičová, S.: Človek tvorca. Pracovné motívy Slovenska vo vyobrazeniach z 9. - 18. storočia. Veda, Bratislava 1987.