• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

obilniny

obilniny

obilniny 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

obilniny

kultúrne druhy jednoročných rastlín, väčšinou z čeľade lipnicovitých. Všeobecne sa rozdeľujú na oziminy a jariny. Slúžia ako potravina, na výrobu sladu a škrobu a ako krmivo. V histórii agrárnej kultúry ľudských spoločenstiev bolo pestovanie obilnín najdôležitejšou podmienkou ich ďalšieho civilizačného vývoja. Agrárna kultúra Slovenska je súčasťou stredoeurópskej roľníckej civilizácie, ktorá pestovala všetky základné druhy obilnín: pšenicu, raž, ovos, jačmeň, proso, mohár, neskôr pohánku, kukuricu. Iba ryža sa na naše územie importuje. Obdobie feudalizmu a začiatok kapitalizmu charakterizovalo úsilie hospodárov o sebestačnosť v produkcii potrebných obilnín, avšak o pestovaní konkrétnych druhov rozhodovali predovšetkým prírodné podmienky. V súčasnosti je pestovanie obilnín rozdelené podľa produkčných oblastí Slovenska. Ich význam v živote vidieckeho obyvateľstva sa premietol predovšetkým do charakteru slovenskej kuchyne i do mnohých poverových predstáv.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.
Stoličná, R.: Etnokulinárny význam obilnín. In: Slovenský národopis, 1995, roč. 43, 287-300.