• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

majster

majster

majster 734 828 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

majster

samostatný remeselník. Výrobu a predaj remeselníckych výrobkov vykonával vo vlastnej réžii, musel byť organizovaný v cechu, priemyselnej korporácii alebo živnostenskom spoločenstve, musel byť mešťanom, vlastniť v mieste výkonu remesla nehnuteľnosť, mal právo zamestnávať tovarišov a prijímať učňov do učňovského procesu. Majster mohol byť prijatý do cechu len na základe zhotovenia majstrovského kusa a po predchádzajúcej vandrovke. Majstri v cechu sa oslovovali pán brat. Boli povinní viesť usporiadaný život. Mali zakázané vadiť a ohovárať sa, nadávať si, odvádzať si zákazníkov a tovarišov, zbierať objednávky, konkurenčne súťažiť, hromadiť suroviny. Majstri sa diferencovali profesijne, lokalizáciou dielne a vekovo. Starší majstri vyžadovali od mladších patričnú úctu, mali výhody pri rozdeľovaní surovín, mohli zamestnávať väčší počet tovarišov, mali lepšie miesta na trhovisku. Miestni majstri mali vyššie postavenie ako cezpoľní.

Vývesný štít remeselníckeho majstra z Košíc (okr. Košice 1
Vývesný štít remeselníckeho majstra z Košíc (okr. Košice 1

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Houdek, I.: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943