kolonizácia

kolonizácia

kolonizácia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kolonizácia

osídľovací proces neosídlených a vyľudnených oblastí, v neskoršej dobe doosídľovanie už obsadených území novými osadníkmi, ale i populačnými prebytkami domáceho obyvateľstva. Doosídľovanie územia Slovenska prebehlo v niekoľkých etapách, do 12. storočia na zvykovom práve, v 13. až 14. storočí na nemeckom, zákupnom práve, v 14. až 18. storočí na valaskom práve, a napokon v 16. až 19. storočí na kopaničiarskom práve. Bol to niekoľkostoročný proces, kde sa jednotlivé skupiny osídľovateľov a pôvodného obyvateľstva vzájomne prelínali a asimilovali. Nositeľmi kolonizácie okrem domáceho obyvateľstva bolo aj etnicky cudzie obyvateľstvo, Nemci, Chorváti, Poliaci, Rusíni a iní.
Preskočiť na obsah