• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

kolonizácia

kolonizácia

kolonizácia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kolonizácia

osídľovací proces neosídlených a vyľudnených oblastí, v neskoršej dobe doosídľovanie už obsadených území novými osadníkmi, ale i populačnými prebytkami domáceho obyvateľstva. Doosídľovanie územia Slovenska prebehlo v niekoľkých etapách, do 12. storočia na zvykovom práve, v 13. až 14. storočí na nemeckom, zákupnom práve, v 14. až 18. storočí na valaskom práve, a napokon v 16. až 19. storočí na kopaničiarskom práve. Bol to niekoľkostoročný proces, kde sa jednotlivé skupiny osídľovateľov a pôvodného obyvateľstva vzájomne prelínali a asimilovali. Nositeľmi kolonizácie okrem domáceho obyvateľstva bolo aj etnicky cudzie obyvateľstvo, Nemci, Chorváti, Poliaci, Rusíni a iní.