• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

chorvátska kolonizácia

chorvátska kolonizácia

chorvátska kolonizácia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

chorvátska kolonizácia

usídľovanie sa Chorvátov na západnom Slovensku v 16. storočí. Chorvátske obyvateľstvo presídľovala na Slovensko chorvátska šľachta a uhorskí feudáli z oblastí zničených a ohrozených Turkami. Väčšinu kolonistov tvorili roľníci a drobná šľachta, ktorí osídlili asi 80 osád, z toho v 20 tvorili väčšinu. V prvej migračnej vlne v 30. a 40. rokoch l6. storočia sa usadzovali zväčša vo vyľudnených obciach na okolí Bratislavy a na Záhorí až po Skalicu, čiastočne aj na panstve Červený Kameň. V ďalšej vlne, v 50. rokoch sa hustejšie usadzovali na panstvách Smolenice a Dobrá Voda, najmä však na svätojurskom a pezinskom panstve. Posledný väčší migračný prúd, koncom 60. a začiatkom 70. rokov už iba doosídľoval predchádzajúce oblasti. Noví prisťahovalci väčšinou doplnili straty domáceho obyvateľstva znovu založením pôvodných osád zničených tureckým pustošením. Iba málo osád bolo založených Chorvátmi. Vzhľadom na kultúrnu a jazykovú príbuznosť s domácim obyvateľstvom sa postupne asimilovali. Chorvátsky jazyk a niektoré zvyky sa udržali do súčasnosti iba v obciach s výraznejším chorvátskym osídlením (Chorvátsky Grob, Jarovce, Záhorská Bystrica).

AutorStanislav Horváth

Literatúra

Botík, J.: Slovenskí Chorváti. Etnokultúrny vývin z pohľadu spoločenskovedných poznatkov. Bratislava 2001.
Botík, J.: Etnická história Slovenska. Bratislava 2007.
Kučerová, K.: Chorvátska diaspóra na Slovensku. In: Chorváti na Slovensku. Bratislava 1966, s. 26 – 29.