ľudové tlače

ľudové tlače

ľudové tlače 800 897 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ľudové tlače

(kramárska tlač)
tlačiarenská produkcia určená pre ľudové vrstvy. Za takú sa považovali letákové tlače, spevníky, púťové a jarmočné piesne, kalendáre, snáre, lacné vydania rozprávok, beletrie (tzv. grošové romány), náučných a zábavných publikácií, tlačí náboženského obsahu (obrázkov, modlitieb) a pod. Prvé tlačiarne na Slovensku vznikli v 16. storočí (Komjatice 1573, Trnava 1577, Bardejov 1577, Banská Bystrica 1577, Bratislava 1594), ale vydávanie ľudových tlačí sa rýchlo rozšírilo aj do iných miest. K najznámejším tlačiarom slovenských titulov (popri latinských, nemeckých a maďarských) patrili Brewerovci v Levoči (tlačiareň pôsobila v rokoch 1624 – 1747), Škarniclovci v Skalici (1769 – 1897), Macholdovci v Banskej Bystrici (1832 – 1940), Václav Jelinek v Trnave (1788 – 1841), Karol Salva v Ružomberku (1885 – 1906) a ďalší. Od roku 1869 začal vydávať Kníhtlačiarsky účastnícky spolok v Martine. Ľudové tlače sa predávali na trhoch a jarmokoch, ale aj podomovým predajom. K najznámejším šíriteľom slovenskej tlače na vidieku bol Matej Hrebenda-Hačavský (1796 – 1880). Ľudové tlače boli nielen zdrojom správ a poznania rôzneho druhu, ale vplývali aj na vývin folklórnej tradície a sú prameňom folkloristického výskumu.

Púťová a jarmočná pieseň.
Púťová a jarmočná pieseň.

AutorDaniel Luther

Literatúra

Droppová, Ľ. – Krekovičová, E.: Počúvajte pann, aj vy mládenci... Letákové piesne zo slovenských tlačiarní. Bratislava 2010.

Preskočiť na obsah