• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

figurálna keramika

figurálna keramika

figurálna keramika 800 839 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

figurálna keramika

hrnčiarska alebo fajansová plastika, zobrazujúca postavy ľudí a zvierat. Zatiaľ čo hrnčiarske figúry sa tvarovali prevažne na hrnčiarskom kruhu, fajansové sa zhotovovali ručným modelovaním alebo pomocou foriem. Drobnými figúrkami sa zvyčajne vypĺňal voľný priestor v keramickej peci, aby sa lepšie vypálil úžitkový tovar. Spočiatku sa vyrábali figúrky zvieratiek – detských hračiek (prasiatko, koník, vtáčik, ovečka), no známe boli aj figúrky – postavičky imitujúce povolania. Postupnú obľubu figurálneho žánru v ľudovom prostredí ovplyvnil od 18. storočia výrobný sortiment európskych porcelániek, tiež skutočnosť, že u pokatolíčtených habánov prestal platiť zákaz prenosu figurálnych tém do keramickej tvorby. Na západnom Slovensku produkciu figurálnej keramiky vyvolal dopyt pútnických miest Šaštína a Marianky. Sošky Piety sa podľa šaštínskych predlôh zhotovovali v Sobotišti, sošky Madony a sv. Jána Nepomuckého v Dechticiach. Rozšírené boli aj keramické sväteničky v podobe ženskej postavy v dobovom odeve, držiacej misku na svätenú vodu. V Pukanci sa vyrábali betlehemské figúrky. Do začiatku 20. storočia bola tvorba keramikárov– figuralistov zväčša anonymná, do kultúrneho povedomia sa mená najvýznamnejších majstrov zapísali až po roku 1918. Patrili k nim predovšetkým stupavskí džbankári Ferdiš Kostka (1878 – 1951), Ignác Bizmayer (1921) a viacerí modranskí figuralisti, tiež hrnčiarski majstri z Pukanca, Pozdišoviec, Bardejova, Šivetíc.

Vyhnanie z raja. Figurálna keramika z dielne rodiny Kostkovcov. Stupava, 1. polovica 20. storočia. SNM Historické múzeum v Bratislave. Foto M. Červeňanský
Vyhnanie z raja. Figurálna keramika z dielne rodiny Kostkovcov. Stupava, 1. polovica 20. storočia. SNM Historické múzeum v Bratislave. Foto M. Červeňanský

AutorIrena Pišútová

Literatúra

Čomaj, J.: Hlina ako osud. Z vyznaní Ignáca Bizmayera. Bratislava 2003.
Güntherová-Mayerová, A.: Národný umelec Ferdiš Kostka. Bratislava 1950.
Jankovský, M.: Keramika - Ignác Bizmajer. Katalóg výstavy v GMB. Bratislava 1982.
Pranda, A.: Súčasní modranskí figuralisti. Martin 1957.