• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

habáni

habáni

habáni 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

habáni

(anabaptisti, novokrstenci)
príslušníci radikálneho nábožensko-sociálneho hnutia, ktorí uznávali len krst v dospelosti. Vznikli ako odnož reformácie M. Luthera najprv v Porýní, potom vo Švajčiarsku, Bavorsku, Rakúsku a Taliansku. Prví habáni sa na Slovensku usadili 1535 keď boli vyhnaní z Moravy. Usadili sa vo viacerých obciach Záhoria. Keď sa pomery na Morave upokojili vrátili sa. Roku 1546 sa ich situácia zhoršila a znova sa sťahovali na Slovensko. Usadili sa v Sobotišti, Brodskom, Moravskom Jáne a ďalších lokalitách. Časť habánov z Brodského prešla 1588 do Veľkých Levár, kde založili jeden z najvýznamnejších habánskych dvorov. Roku 1618–20 sa habáni na Morave znova angažovali do povstania českých stavov a preto ju museli 1621 natrvalo opustiť.
Habáni hoci boli prevažne remeselníkmi, zaoberali sa i poľnohospodárstvom. Boli výbornými staviteľmi. Boli tiež mlynármi, garbiarmi, zámočníkmi, nožiarmi a kováčmi. Vyrábali ťažké povozy i ľahké kočiare. Najznámejšími sa stali výrobou maľovanej fajansy. Vynikali v príprave tradičných liekov a ranhojičstve. Ich ženy boli žiadanými pôrodnými babicami. Bývali v spoločných domoch, spoločne jedávali rovnaké jedlá. Nosili rovnaký odev. Výchovu detí i starostlivosť o starých a nevládnych zabezpečovali spoločne. Spoločným potrebám slúžilo tiež všetko, čo vypestovali. Peniaze, ktoré utŕžili za svoje výrobky dávali do spoločnej pokladnice. Za každých okolností hovorili pravdu. Odmietali vykonávať verejné úrady, bojovať a platiť dane. Nepožičiavali si peniaze a ani ich nepožičiavali. Zaznávali obchodovanie. Svoje výrobky predávali za pevné ceny a nikdy sa o cene nejednali. Súkromný majetok považovali za hriešny. Všetky tieto zásady prísne dodržiavali. Ťažké škody utrpeli za tridsaťročnej vojny (1618–48), stavovských povstaní i počas tureckých nájazdov. Začiatkom 80. rokov 17. storočia boli habánske dvory tak schudobnené a vyrabované, že sa už nevládali vykupovať. Roku 1685 sa preto rozhodli že sa rozdelia a začnú hospodáriť individuálne. V priebehu nasledujúcich storočí splynuli so slovenským obyvateľstvom.

AutorMojmír Benža

Literatúra

Kalesný, F.: Habáni na Slovensku. Bratislava 1981.