• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

džbankárstvo

džbankárstvo

džbankárstvo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

džbankárstvo

remeselná výroba fajansového riadu. Džbankárske dielne vznikali na západnom Slovensku v 17. storočí v lokalitách obývaných habánmi (Veľké Leváre, Sobotište, Malacky a i.), po zrušení habánskeho spoločenstva (1685) aj mimo nich. Slovenskí džbankári prevzali od habánov vyspelú technológiu, tvaroslovie i výzdobné motívy. Džbankárstvo 18. storočia bolo syntézou odkazu habánskej keramiky a nových prvkov tvaroslovia i dekóru, obsahujúceho aj antropomorfné a zoomorfné motívy. V najznámejších džbankárskych strediskách (Dobrá Voda, Boleráz, Stupava, Suchá nad Parnou, Sobotište, Košolná a i.) udržiavali džbankársku tradíciu do konca 19. a začiatku 20. storočia rody džbankárskych majstrov: Egelovci, Putzovci, Odlerovci, Kittovci, Mullerovci, Tomašovičovci, Kalafus, Chitil a ďalší. Džbankársky sortiment tvorili džbány, taniere, misy, čepáky, čutory, figurálne plastiky a i., s tradičnými, v dekóre aj s individuálnymi črtami jednotlivých predstaviteľov džbankárskej výroby. Väčšina džbankárskych dielní postupne zanikala na konci 19. a na začiatku 20. storočia vplyvom konkurencie priemyselnej výroby keramiky. Džbankársku tradíciu rozvíjala v 20. storočí dielňa v Modre.

AutorIrena Pišútová

Literatúra

Landsfeld, H.: Lidové hrnčířství a džbánkárství. Praha 1950.
Paličková-Pátková, J.: Ľudová výroba na Slovensku. Bratislava 1992.
Pišútová, I.: Fajansa. Bratislava 1981.