dožinkové piesne

dožinkové piesne

dožinkové piesne 800 375 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dožinkové piesne

(obžinkové, homoľové)
druh kalendárnych obradových piesní, ktoré sa spievali iba na dožinky. Žnice a ženci ich spievali v rôznych situáciách oslavy: pri nesení a odovzdávaní dožinkového venca gazdovi, ktorý si ich najal na žatvu, ale aj v rámci zábavy. Spievalo sa skupinovo na dvore, v humne alebo dome, čo sa odráža v interpretačnom štýle i hudobnom stvárnení niektorých nápevov. V textoch prevláda oznamovanie ukončenia práce (už sme žitko dožali) a vyžadovanie oldomáša, ako aj prekáranie gazdinej a gazdu. V tematike i nápevoch je veľa spoločných znakov s piesňami spievanými počas žatvy (žatevné piesne), ako aj so svadobnými obradovými piesňami. Dožinkové piesne sa prestali používať po zániku veľkých súkromných gazdovstiev (po roku 1948). Obnovili ich najmä dedinské folklórne skupiny, ktoré ich používali pri oslave dožiniek v jednotných roľníckych družstvách a vo svojich vystúpeniach.
Už sme žitko zožali... Detvianska Huta (okr. Detva), 1963.

Už sme žitko zožali... Detvianska Huta (okr. Detva), 1963.
Už sme žitko zožali... Detvianska Huta (okr. Detva), 1963.

AutorEva Krekovičová

Literatúra

Demo, O. – Hrabalová, O.: Žatevné a dožinkové piesne. Bratislava 1971.

Preskočiť na obsah