• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

dožinky

dožinky

dožinky 800 813 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dožinky

(obžinky)
slávnosť po skončení žatvy. Pôvod majú v predkresťanských dobách, keď sa hospodárska prosperita pripisovala nadprirodzeným silám. Bohatstvo roľníckych hospodárstiev v nasledujúcom roku mali v magickom zmysle zabezpečiť úkony pri každom zbere zrelého obilia: posledné klasy sa nechávali na poli, posledný snop mal byť veľký a ťažký; z najkrajších zožatých klasov sa uplietla kytica alebo dožinkový veniec a zrno z neho sa zvyklo na jar primiešať do osiva. Funkcia dožiniek sa postupne z magickej zmenila na ďakovnú a oslavnú. Na väčších súkromných hospodárstvach Slovenska ešte v polovici 20. storočia po skončení žatevných prác najatí ženci a žnice takýto veniec priniesli alebo priviezli na ozdobenom voze so spevom pred gazdov dom a slávnostne ho odovzdali. Gazda všetkých účastníkov žatvy pohostil a veniec zavesil pod strechu domu, kde zostal do jari. V druhej polovici 20. storočia po kolektivizácii súkromného poľnohospodárstva na Slovensku usporadúvali dožinky obecné jednotné roľnícke družstvá v prvú septembrovú nedeľu. Takýto základ mali aj dožinky centrálne organizované v jednotlivých krajoch či celoslovenské dožinkové slávnosti v meste Nitra.

Čelo sprievodu s vencami počas oslavy dožiniek v obci Horné Sŕnie (okr. Trenčín), 1971. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave
Čelo sprievodu s vencami počas oslavy dožiniek v obci Horné Sŕnie (okr. Trenčín), 1971. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

AutorTáňa Štibrányiová

Literatúra

Feglová, V.: Roľnícke obyčaje [Komentár ]; Žatevné obyčaje [Mapa č. 26]. Kapitola XIII. In: Etnografický atlas Slovenska, Roľnícke obyčaje. Bratislava 1990, 81.