žatevné piesne

žatevné piesne

žatevné piesne 800 405 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

žatevné piesne

(žatvárske, piesne do žatvy, piesne v poli)
druh folklórnych piesní, ktoré sa spievali v čase žatvy. Interpretovali ich muži i ženy cestou do poľa a pri návrate do dediny, ako aj v prestávkach žatevných prác. Tematika textov sa viaže s prácou, prírodnými a ľúbostnými motívmi či spevom. Prevládajú v nich 6-slabičné verše a 2–4 riadkové strofy, ale vyskytujú sa aj jednoduché jednoriadkové texty. V melódiách dominujú kvarttonálne typy a pre ne typická otvorená hudobná forma. Sú prevažne parlandové s predlžovaným počiatočným tónom alebo finálnymi tónmi. Väzba melódií a textov nie je pevná. V textovej a hudobnej zložke majú blízko najmä k dožinkovým piesňam, ale i k trávniciam a jánskym piesňam. Paralely sú zjavné v umelecky pôsobivom viachlasnom speve a v spôsobe spevu solo-tutti s charakteristickými regionálnymi odlišnosťami. Žatevné piesne sa vyskytovali najmä v považsko-trenčianskom regióne, ale tiež v iných mierne hornatých oblastiach s rozvinutým poľnohospodárstvom.
Žatevná pieseň. Trenčianske Jastrabie (okr. Trenčín), 1988.

Žatevná pieseň. Trenčianske Jastrabie (okr. Trenčín), 1988.
Žatevná pieseň. Trenčianske Jastrabie (okr. Trenčín), 1988.

AutorEva Krekovičová

Literatúra

Demo, O. – Hrabalová, O.: Žatevné a dožinkové piesne. Bratislava 1971.

Preskočiť na obsah