• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

žatevné piesne

žatevné piesne

žatevné piesne 800 405 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

žatevné piesne

(žatvárske, piesne do žatvy, piesne v poli)
druh folklórnych piesní, ktoré sa spievali v čase žatvy. Interpretovali ich muži i ženy cestou do poľa a pri návrate do dediny, ako aj v prestávkach žatevných prác. Tematika textov sa viaže s prácou, prírodnými a ľúbostnými motívmi či spevom. Prevládajú v nich 6-slabičné verše a 2–4 riadkové strofy, ale vyskytujú sa aj jednoduché jednoriadkové texty. V melódiách dominujú kvarttonálne typy a pre ne typická otvorená hudobná forma. Sú prevažne parlandové s predlžovaným počiatočným tónom alebo finálnymi tónmi. Väzba melódií a textov nie je pevná. V textovej a hudobnej zložke majú blízko najmä k dožinkovým piesňam, ale i k trávniciam a jánskym piesňam. Paralely sú zjavné v umelecky pôsobivom viachlasnom speve a v spôsobe spevu solo-tutti s charakteristickými regionálnymi odlišnosťami. Žatevné piesne sa vyskytovali najmä v považsko-trenčianskom regióne, ale tiež v iných mierne hornatých oblastiach s rozvinutým poľnohospodárstvom.
Žatevná pieseň. Trenčianske Jastrabie (okr. Trenčín), 1988.

Žatevná pieseň. Trenčianske Jastrabie (okr. Trenčín), 1988.
Žatevná pieseň. Trenčianske Jastrabie (okr. Trenčín), 1988.

AutorEva Krekovičová

Literatúra

Demo, O. – Hrabalová, O.: Žatevné a dožinkové piesne. Bratislava 1971.