oldomáš

oldomáš

oldomáš 800 568 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

oldomáš

pohostenie alkoholickými nápojmi, prípadne jedlom na záver spoločnej práce, pri uzavretí dohody alebo inej významnejšej udalosti. Bol prejavom vďaky za spoločne vykonanú prácu, spokojnosti s ňou. Vyjadrovala sa ním spokojnosť a radosť na záver určitej udalosti (kúpa, predaj, voľby, skladanie účtov z funkcie či služby, zmierenie hnevníkov a podobne). Pri niektorých spoločných prácach (napríklad lúpanie kukuričných klasov, páračky) alebo po úspešných udalostiach, ktorých sa zúčastnila aj mládež, prerástla hostina miestami na zábavu s hudbou, spevom a tancom. Náklady na úhradu pri nájomnej práci a výpomoci znášala rodina, pre ktorú účastníci pracovali, pri predaji predávajúci. Po spoločných prácach sa oldomáš platil z obecnej či spolkovej pokladnice. Oldomáš je i v súčasnosti živou obyčajou, najmä pri výpomoci a spoločnej práci. Má stále silnú záväznosť a miestami sa stáva prejavom rodinnej prestíže.

Oldomášom sa uzavrela kúpa dobytka.  Jarmok v Detve, 1. polovica 20. storočia. Fotoarchív Slovenského národného múzea v Martine. Foto: P. Socháň
Oldomášom sa uzavrela kúpa dobytka. Jarmok v Detve, 1. polovica 20. storočia. Fotoarchív Slovenského národného múzea v Martine. Foto: P. Socháň

AutorZita Škovierová

Literatúra

Škovierová, Z.: Bezplatná pomoc v roľníckom spoločenstve. In: Stredoeurópske kontexty ľudovej kultúry. Zostavil J. Michálek. Bratislava 1995, 30-51.

Preskočiť na obsah