• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

čistenie studničiek

čistenie studničiek

čistenie studničiek 716 720 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

čistenie studničiek

čistenie povrchových prameňov, ktoré patrilo medzi tradičné jarné povinnosti skupiny mladých slobodných mužov. Popri praktickom význame možno tento akt spájať s pozostatkom starších úkonov obetovania studničkám a prameňom, doložených v Uhorsku kráľovskými zákazmi v 11. storočí, a s kultovou úctou k vode ako jednému z prírodných živlov. Na území Slovenska sa verilo, že vyčistenie studničky zabezpečí človeku zdravie a chotáru dostatok vlahy; studnička vyčistená vdovou nemala nikdy vyschnúť (Horehronie); špeciálne sa sledovalo čistenie prameňov, ktorých voda mala priaznivé liečivé účinky na kožné choroby (hostečná studnička). Čistenie studničiek ako zvyk pretrvalo do medzivojnového obdobia. V jednotlivých regiónoch sa líšilo záväzným termínom, dokedy ho bolo treba vykonať (do sviatku Turíc, do Veľkej noci, do Jána Krstiteľa), i formou odmeny pre mládencov za túto činnosť (naturálie od obyvateľov dediny, pohostenie richtárom).

Poľná studnička
Poľná studnička

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 275-287.
Plessingerová, A.: Získávání a užívání vody ve slovenských obcích pod Javorníky. In: Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, 193-206.
Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 61-176.