čistenie studničiek

čistenie studničiek

čistenie studničiek 716 720 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

čistenie studničiek

čistenie povrchových prameňov, ktoré patrilo medzi tradičné jarné povinnosti skupiny mladých slobodných mužov. Popri praktickom význame možno tento akt spájať s pozostatkom starších úkonov obetovania studničkám a prameňom, doložených v Uhorsku kráľovskými zákazmi v 11. storočí, a s kultovou úctou k vode ako jednému z prírodných živlov. Na území Slovenska sa verilo, že vyčistenie studničky zabezpečí človeku zdravie a chotáru dostatok vlahy; studnička vyčistená vdovou nemala nikdy vyschnúť (Horehronie); špeciálne sa sledovalo čistenie prameňov, ktorých voda mala priaznivé liečivé účinky na kožné choroby (hostečná studnička). Čistenie studničiek ako zvyk pretrvalo do medzivojnového obdobia. V jednotlivých regiónoch sa líšilo záväzným termínom, dokedy ho bolo treba vykonať (do sviatku Turíc, do Veľkej noci, do Jána Krstiteľa), i formou odmeny pre mládencov za túto činnosť (naturálie od obyvateľov dediny, pohostenie richtárom).

Poľná studnička – vodný prameň s dreveným žliabkom udržiavaný pred zašpinením a zničením, spoločne využívaný na napájanie dobytka i pitie ľudí počas poľných prác. Švermovo (okr. Banská Bystrica), 1958. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: M. Markuš
Poľná studnička – vodný prameň s dreveným žliabkom udržiavaný pred zašpinením a zničením, spoločne využívaný na napájanie dobytka i pitie ľudí počas poľných prác. Švermovo (okr. Banská Bystrica), 1958. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: M. Markuš

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 275-287.
Plessingerová, A.: Získávání a užívání vody ve slovenských obcích pod Javorníky. In: Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, 193-206.
Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 61-176.

Preskočiť na obsah