• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

cechový znak

cechový znak

cechový znak 622 921 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

cechový znak

obrazec symbolizujúci profesijné zameranie cechu. Symbolické obrazce predstavovali charakteristické, osobitné alebo základné náradie remesla cechu, jeho výrobok, prípadne svätca alebo mytologickú postavu, ktorá sa svojím životom, zamestnaním či spôsobom úmrtia stala patrónom daného remesla. Cechové znaky sa vyskytovali na cechových insígniách, cechových artikuloch, písomnostiach, pečatidlách, zvolávacích tabuľkách, cechových zástavách, vývesných štítoch, na cechových nádobách. Ak cech združoval viaceré remeslá, jeho cechový znak obsahoval prvky symbolizujúce každé z nich. Cechové znaky na výrobkoch zaručovali kvalitu a dobrú povesť majstra cechu. Výrobky cechovým znakom označoval majster alebo cechmajster po ich preskúmaní. Zo slovného spojenia cechový znak sa vyvinuli pojmy ciacha (značka výrobcu tovaru) a ciachovanie, potvrdzujúce presnosť mier a váh.

Zvolávacia tabuľka kolárov z Bratislavy z roku 1601. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Bratislava 1983, farebná príloha.
Zvolávacia tabuľka kolárov z Bratislavy z roku 1601. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Bratislava 1983, farebná príloha.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Houdek, I.: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943.
Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983.