• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

bratská rodina

bratská rodina

bratská rodina 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bratská rodina

(rodina nerozdelených bratov)
forma veľkorodiny, ktorá sa skladá z rodín najmenej dvoch ženatých bratov s potomkami, s bratmi mohli žiť aj ich nezosobášení súrodenci. V tomto prípade sa rodina nerozdelila po smrti rodičov, spoločných predkov. Pretrvávanie rodiny v tejto forme bolo zväčša krátke, rozdelenie sa odďaľovalo z rôznych dôvodov: čakalo sa, kým dospejú deti, kým rodina získa viac pôdy či ďalší materiálny základ pre život rozdelených rodín. Rodiny bratov v starootcovskej generácii bývali zriedkavé. Podľa pravidiel seniorátu bývali novým gazdom a gazdinou najstarší brat s najstaršou nevestou. Autorita nového gazdovského páru však spravidla nedosahovala silu autority predošlého páru. Zaužívali sa preto aj iné spôsoby, napríklad „skríža“, keď najstarší mužský člen bol gazdom a žena najmladšieho gazdinou, alebo sa v úlohe gazdu a gazdinej manželské dvojice striedali.

AutorĽubica Herzánová-Voľanská

Literatúra

Botík, J.: K problematike rodinného života v oblasti Krupinskej vrchoviny. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 386-416.
Botík, J.: Obydlia rozšírených rodín v Honte. In: Slovenský národopis, roč. 17, 1969, č. 1, 53-97.
Botíková, M. – Jakubíková. K. – Švecová, S.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.