• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

gazdiná

gazdiná

gazdiná 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

gazdiná

1. žena, ktorá mala v rodinnom gazdovstve na poli i v domácnosti na starosti oblasť ženských povinností a prác. Spravidla ňou bola manželka gazdu, matka, svokra či stará matka (s oslovením baba, mama, stará mama) ostatných členov rodiny. Stála v rodinnej hierarchii hneď za gazdom, po jeho smrti či počas jeho neprítomnosti mohla viesť aj celé gazdovstvo, hoci zväčša len dočasne. Miestami zastávala aj niektoré úlohy gazdu: napríklad delenie jedla, rovnomerné míňanie celoročných potravinových a iných zásob, z ktorých si ostatní nemohli brať bez jej povolenia, rozdeľovanie rodinných financií. Jej postavenie v rodine symbolizovala aj práca, ako príprava pokrmov a podávanie jedla na stôl. Prideľovala ostatným ženám (nevestám i dcéram) prácu najmä podľa veku, výhodnejšiu dostali zväčša staršie. Po jej smrti sa gazdinou stávala spravidla najstaršia dcéra či nevesta.;
2. po boku sezonárskeho gazdu funkcia vedúcej poľnohospodárskych robotníčok pri sezónnych prácach.

AutorĽubica Herzánová-Voľanská

Literatúra

Botík, J.: K problematike rodinného života v oblasti Krupinskej vrchoviny. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 386-416.
Kandert, J.: Skuteční a ideální obraz rodiny v jedné horehronské vesnici. In: Slovenský národopis, roč. 24, 1976, č. 3, 464-471.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 321-385.