nevesta

nevesta

nevesta 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

nevesta

1. manželka syna, prípadne brata, vnuka či iného pokrvného príbuzného, ktorý je v rovnakej generácii či mladší. Pri patrilokálnom usídlení mladého páru osud nevesty závisel od mužovej rodiny, mala v nej jedno z najnižších postavení, ktoré sa zlepšovalo vekom a jej poradím medzi nevestami, ak ich v rodine bolo viac. Postavenie nevesty podliehalo rodinnému cyklu: v oblasti ženských prác spočiatku počúvala gazdinú, najčastejšie svokru, prípadne najstaršiu nevestu, ktorá sa spravidla stala gazdinou po svokrinej smrti. Z každej nevesty sa ale časom stala svokra s rovnakou právomocou nad nevestami. Rovnako jej pozícia súvisela s jej pôvodom, majetkom, súhlasom rodičov so sobášom mladých a narodením dieťaťa. V niektorých endogamných obciach (napríklad Čičmany) predstavovala pre nevestu oporu a pomoc rodina, v ktorej vyrástla, a jej príbuzní;
2. mladucha.

AutorĽubica Herzánová-Voľanská

Literatúra

Botíková, M. – Jakubíková, K. – Švecová, S.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 321-385.
Švecová, S.: Prejavy príbuzenských vzťahov v dvoch endogamných obciach na Slovensku. In: Český lid, roč. 54, 1967, č. 1, 145-154.