• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

nevesta

nevesta

nevesta 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

nevesta

1. manželka syna, prípadne brata, vnuka či iného pokrvného príbuzného, ktorý je v rovnakej generácii či mladší. Pri patrilokálnom usídlení mladého páru osud nevesty závisel od mužovej rodiny, mala v nej jedno z najnižších postavení, ktoré sa zlepšovalo vekom a jej poradím medzi nevestami, ak ich v rodine bolo viac. Postavenie nevesty podliehalo rodinnému cyklu: v oblasti ženských prác spočiatku počúvala gazdinú, najčastejšie svokru, prípadne najstaršiu nevestu, ktorá sa spravidla stala gazdinou po svokrinej smrti. Z každej nevesty sa ale časom stala svokra s rovnakou právomocou nad nevestami. Rovnako jej pozícia súvisela s jej pôvodom, majetkom, súhlasom rodičov so sobášom mladých a narodením dieťaťa. V niektorých endogamných obciach (napríklad Čičmany) predstavovala pre nevestu oporu a pomoc rodina, v ktorej vyrástla, a jej príbuzní;
2. mladucha.

AutorĽubica Herzánová-Voľanská

Literatúra

Botíková, M. – Jakubíková, K. – Švecová, S.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 321-385.
Švecová, S.: Prejavy príbuzenských vzťahov v dvoch endogamných obciach na Slovensku. In: Český lid, roč. 54, 1967, č. 1, 145-154.