gazda

gazda

gazda 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

gazda

1. (hospodár, starešina, starosta) – hlava rodiny i roľníckeho hospodárstva. Otec či starý otec (dedo, dzedu, ňaňko, starý ňaňko, tato, tatík a podobne) ženatých synov zodpovedal za chod rodinného gazdovstva. Ako najstaršiemu mužovi spravujúcemu majetok mu v patriarchálnej rodine patrila najväčšia úcta, v rodinnej hierarchii mu prináležalo najvyššie miesto. Prejavovalo sa to napríklad čestným miestom za vrchstolom, začínal prvý jesť, mal právo nabrať si najviac jedla. V hospodárstve mu prináležali výsadné a zodpovedné práce, ako napríklad sejba, on prideľoval prácu v hospodárstve aj ostatným. Nad nedielnym majetkom rodiny bola však jeho právomoc obmedzená, dedičný majetok spravoval prostredníctvom spoločných rozhodnutí so synmi;
2. funkcia vedúceho poľnohospodárskych robotníkov pri sezónnych prácach;
3. človek, ktorý zastupoval navonok banícku spoločnosť (gverkšaft), združujúcu členov rodín baníkov a ich spoločníkov;
4. podomový obchodník či remeselník, ktorý pri predávaní tovaru či jeho oprave riadil prácu svojich pomocníkov.

AutorĽubica Herzánová-Voľanská

Literatúra

Botík, J.: K problematike rodinného života v oblasti Krupinskej vrchoviny. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 386-416.
Kandert, J.: Skuteční a ideální obraz rodiny v jedné horehronské vesnici. In: Slovenský národopis, roč. 24, 1976, č. 3, 464-471.
Švecová, S.: Právomoc hlavy rodiny v roľníckej rodine na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 24, 1976, č. 3, 446-455.