bábka

bábka

bábka 800 1208 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bábka

napodobenina bytosti, ktorú vedie a oživuje bábkoherec. Ľudoví bábkari používali najmä marionety ovládané zhora drôtom a niťami, upevnenými na vahadlo. Zhotovovali si ich sami, ale hlavičky vyrezávali zväčša ľudoví rezbári (majster Ilčík z Piargu, F. Brezňanský z Hodruše, M. Foukal z Liskovej, J. Matušík z Rajca). Zobrazovali živých ľudí, démonické bytosti (čerta, vodníka, ježibabu), zo zvierat koníka pre Gašparka. Jednu súpravu tvorilo okolo 20 postáv. Menšie bábky (okolo 40 cm) boli ľahšie prenosné a dokázal ich ovládať jeden bábkoherec, väčšie (80–120 cm) si vyžadovali javisko široké až do 4 m. Po roku 1912 sa k nám dostali prvé sériové, tzv. Alšove bábky, ktoré podľa návrhu Mikuláša Aleša vyrábala pražská firma Münzberg. Deti si zhotovovali bábky napr. aj zo zemiakov alebo rôzne prstové bábky – maňušky. Vo vianočných hrách sa používali bábky typu javajky, ktoré boli ovládané zospodu.

Bábky Gašparka zo zbierky A. Anderleho (Banská Bystrica). Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto H. Bakaljarová 1989.
Bábky Gašparka zo zbierky A. Anderleho (Banská Bystrica). Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto H. Bakaljarová 1989.

AutorDaniel Luther

Literatúra

Hamar, J.: Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle. Bratislava 2008.
Hamar, J.: Hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane. Bratislava 2010.

Preskočiť na obsah