bábkové divadlo

bábkové divadlo

bábkové divadlo 800 476 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bábkové divadlo

  1. kompletná scéna s oponou, kulisami a súpravou bábok. Kočovní bábkari používali väčšie bábky a javisko upevnené o maringotku. V zime hrali s malými divadlami, ktoré uniesli na chrbte. Po 1918 sa šírili sériovo vyrábané divadlá českých firiem Münzberg, Modrý&Žanda, Král (JEKA), Storch a ďalších. Hralo sa s nimi v rodinách, školách a v mnohých bábkohereckých súboroch;
  2. divadelné predstavenie, v ktorom je dej zobrazený bábkami. K najobľúbenejším hrám ľudových bábkarov patrili: Don Šajn, Jánošík (podľa Mahena), Jenovefa (Život sv. Genovévy), Faust, Falošný gróf Belengardo. Osobitný význam mali hry Ferka Urbánka (Strídža spod Hája, Rozmajrín, Hrob lásky, Kamenný chodníček) a iných slovenských autorov (Tajovského Matka, Palárikovo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Hollého Márnotratný syn, Timravina Chudobná rodina). Repertoár dobrého bábkara tvorilo okolo 40 hier, ktoré hrával spamäti a improvizovane si ich upravoval podľa reakcií publika. Prostredníctvom Gašparka a Žabínky vkladal do hier aj miestne humorné udalosti, klebety, žarty či výroky.

Divadlo Michala Václava Anderleho, začiatok 20. storočia. Vedecký archív ÚEt SAV, foto H. Bakaljarová 1989.
Divadlo Michala Václava Anderleho, začiatok 20. storočia. Vedecký archív ÚEt SAV, foto H. Bakaljarová 1989.

AutorDaniel Luther

Literatúra

Luther, D.: Ľudové divadlo. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 254-258.
Hamar, J.: Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle. Bratislava 2008.
Hamar, J.: Hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane. Bratislava 2010.

Preskočiť na obsah