hra o Herodesovi

hra o Herodesovi

hra o Herodesovi 800 866 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hra o Herodesovi

vianočná hra o biblickom kráľovi Herodesovi. Hrá sa živými hercami alebo prostredníctvom bábok okolo sviatku Mláďatiek (28. decembra), ktorý je pripomienkou Herodesovho rozkazu povraždiť všetky betlehemské deti do dvoch rokov (evanjelium podľa Matúša, 2, 1-16). V hre je zobrazený motív viny a trestu. V bábkových verziách zo Zamaguria (Džafkuline) vystupujú Anjel, pastieri Fedor, Stacho, Junák a Kubo, Traja králi, Herodes a Smrť. V žartovnom závere Gazdiná, Žid a Valach, vo variantnej obmene Cigán, Jacek a pes. V zamagurských verziách so živými hercami sa dej koncentruje na postavu kráľa Herodesa, Žida-Rabína a Vojaka, ktorí zodpovedajú biblickému panovníkovi, veľkňazom a vykonávateľom vraždenia. V Topoľovke sa hrá v činohernej podobe s bábkohereckou vsuvkou. Živí herci predstavujú Herodesa, dvoch Maršálkov, Žida a Dievča.

Ukážka z bábkovej hry Džafkuline. Lendak (okres Kežmarok), nedatované. Prevzaté z publikácie Slivka, M. – Slivková, O.: Vianočné hry v Spišskej Magure. Bratislava 1994, 163.
Ukážka z bábkovej hry Džafkuline. Lendak (okres Kežmarok), nedatované. Prevzaté z publikácie Slivka, M. – Slivková, O.: Vianočné hry v Spišskej Magure. Bratislava 1994, 163.

AutorDaniel Luther

Pozri aj
Literatúra

Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.
Slivka, M. – Slivková, O.: Vianočné hry v Spišskej Magure. Bratislava 1994.
Luther, D.: Ľudové divadlo. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000.

Preskočiť na obsah