ľudoví bábkari

ľudoví bábkari

ľudoví bábkari 794 536 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ľudoví bábkari

prevádzkovatelia a herci bábkového divadla. Boli to obľúbení bábkoherci, ktorí v 19. a 1. polovici 20. storočia putovali po mestách a dedinách Slovenska. Hrali ľudu zrozumiteľným jazykom, hry prispôsobovali jeho sociálnemu zmýšľaniu a estetickému cíteniu (príklon k folklórnosti). V 19. storočí prichádzali viacerí českí a moravskí kočovní bábkari, z nich najznámejší boli Homolka a Josef Dubský. Prvým po slovensky hrajúcim bábkarom bol Ján Stražan, nazývaný aj Sťažan, Stažan, Strážan (1856 – 1939), ktorého pokračovateľom bol syn Viliam (1882 – 1934). Stražanovo divadlo alebo Veľké Gašparkovo divadlo bolo obľúbené na celom Slovensku. Ľudoví bábkari pôsobili ešte v polovici 20. storočia. Po roku 1948 dostali povolenie hrať: Jozef Stražan st. v Bratislavskom kraji, Tibor Sajka v Nitrianskom, Jozef Fábry v Žilinskom, Bohuslav Anderle v Banskobystrickom, Jozef Dubský v Prešovskom, Bohumil Nový v Košickom; na celom Slovensku: Jozef Stražan ml., Otakar Dubský, Ján Jaro a Ján Pelan-Gerlich. V roku 1955 bola ich činnosť úplne zakázaná. Posledným pokračovateľom tradície bol Anton Anderle (1944 – 2008).
Janči Paprika; Úryvok z časti „Šlusnumer“. Bábkár Anton Anderle, 1999. Na gajdách hrá Ján Palovič

Anderlovci na cestách. Vedecký archív ÚEt SAV, 1. polovica 20. storočia.
Anderlovci na cestách. Vedecký archív ÚEt SAV, 1. polovica 20. storočia.

AutorDaniel Luther

Literatúra

Hamar, J.: Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle. Bratislava 2008.
Hamar, J.: Hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane. Bratislava 2010.
Luther, D.: Ľudové divadlo. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 254-258.

Preskočiť na obsah