Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti

Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti

Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti 2500 1668 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Prinášame Vám kompletný program sympózia, ktoré sa uskutočnilo v rámci podujatia FOLK EXPO Slovakia 2017.

Sympózium sa uskutočnilo pri príležitosti 10. výročia schválenia koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.
Miesto konania: Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31, Bratislava – Rusovce
Termín: 9. júna 2017

Program sympózia:

09:00 – 09:45 Prezentácia účastníkov
10:00 Marek Maďarič: úvodný príhovor ministra kultúry SR
10:15 – 10:45 Vladimír Kyseľ: Implementácia vládnej Koncepcie starostlivosti o TĽK – kroky a výsledky; Sprístupnenie Fondu tradičnej ľudovej kultúry
10:50 – 11:05 Barbora Morongová: Nástroj štátnej kultúrnej politiky v oblasti tradičnej ľudovej kultúry  a nehmotného kultúrneho dedičstva
11:10 – 11:30 Prestávka na občerstvenie
11:30 – 11:45 Zuzana Dolhyová: Tradičná ľudová kultúra na hodinách občianskej náuky a geografie
11:50 – 12:05 Ján Lacko, Ľubica Voľanská: Tradičná ľudová kultúra, virtuálna realita a vzdelávanie
12:10 – 12:25 Jana Ambrózová, Tomáš Ulej: Ľudo Slovenský: Inovatívny projekt digitalizácie a popularizácie slovenskej ľudovej piesne a slovesnosti
12:30 – 12:45 Ján Brloš: Edícia publikácií ako výstup z etnografického výskumu
12:50 – 13:05 Róbert Žilík: Región a čas
13:10 – 14:10 Obedňajšia prestávka
14:20 – 14:35 Viliam Gruska: Retrospektívne kritické konfrontácie niektorých tvorivých  podnetov a ciest k šíreniu hodnôt tradičnej ľudovej kultúry Slovenska
14:40 – 14:55 Katarína Babčáková: Dokumentácia tanečnej tradície ako pramenný materiál vzdelávania a scénickej prezentácie v prostredí folklórneho hnutia
15:00 – 15:15 František Morong: Vývoj a prínos tanečných domov na Slovensku
15:20 – 15:35 Juraj Hamar: Genezis na scéne tanečného divadla (Ad fontes)
15:40 – 15:55 Ľuboš Grék: Tradičná ľudová kultúra v nových médiách
16:00 – 16:15 Ľubica Zajacová-Záborská, Vladimír Potančok:  World music ako inovatívny spôsob narábania s hudobnou tradíciou
17:00 – 18:00 Diskusný priestor k hlavnej téme a záverečná čaša vína

Kompletný program na stiahnutie v PDF

Preskočiť na obsah