• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Sympózium na podujatí FOLK EXPO Slovakia 2017

Sympózium na podujatí FOLK EXPO Slovakia 2017

Sympózium na podujatí FOLK EXPO Slovakia 2017 2997 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Všetkým, ktorí sa zaujímajú o uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry! Prednedávnom sme zverejnili informáciu o podujatí FolkExpo Slovakia, ktoré sa uskutoční v dňoch 9.-10. júna 2017 v exteriéroch aj interiéroch SĽUK-u, v Bratislave-Rusovciach.Súčasťou podujatia bude aj sympózium na tému:

UCHOVÁVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY V SÚČASNOSTI

Miesto: Slovenský ľudový umelecký kolektívTermín: 9. júna 2017Sympózium sa bude konať pri príležitosti 10. výročia schválenia vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Popri prihlásených príspevkoch bude jeho súčasťou aj odpočet doterajšej realizácie úloh vyplývajúcich z koncepcie zo strany Centra pre tradičnú ľudovú kultúru a sprístupnenie Fondu tradičnej ľudovej kultúry. (Fond tradičnej ľudovej kultúry je jedným z elektronických prostriedkov na sprístupnenie informácií o regionálnych a lokálnych podobách tradičnej ľudovej kultúry).Niekoľko ukážok, ktoré sú drobným zlomkom obsahu, ktorý bude fond predstavovať, nájdete na Fond TĽK prípadne na Video TĽK.

Základné informácie o sympóziu

V auguste 2017 uplynie 10 rokov od schválenia vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Pri tejto príležitosti usporiadajú organizátori Ministerstvo kultúry SR, SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru a Ústav etnológie SAV sympózium, ktoré má zmapovať výsledky doterajšej implementácie koncepcie. V súvislosti s tým oslovujeme rezorty a konkrétne inštitúcie, ktoré boli v koncepcii priamo zainteresované, ale aj ďalšie, aby sme získali prehľad, do akej miery koncepcia oslovila širšiu odbornú verejnosť a do akej miery prispela k celkovej starostlivosti o TĽK. Obsahom sympózia nebude len odpočet implementácie úloh vyplývajúcich z koncepcie, ale aj ďalšie aktivity, ktoré prispeli k zachovaniu, propagovaniu a popularizovaniu tradičnej ľudovej kultúry.

Tematické okruhy

Výchova a vzdelávanie Poznatky a praktické skúsenosti s využitím tradičnej ľudovej kultúry vo vyučovacom proceseDokumentácia tradičnej ľudovej kultúry Výskum, zaznamenávanie a sprístupňovanie prvkov tradičnej ľudovej kultúry: internet, webové prezentácie, ďalšie on-line spôsoby, aktivity, podujatiaReprezentatívne zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva Čo prinieslo zavedenie národných zoznamov; využitie v praxi, vplyv na zapísané prvky…Vydavateľská činnosť Zaujímavé vydavateľské projekty v predchádzajúcich 10 rokochVyužitie tradičnej ľudovej kultúry v živote obcí a miest Zaujímavé príklady využitia lokálnych a regionálnych podôb TĽKDokumentácia TĽK ako východisko pre scénickú produkciu folklóruStarostlivosť o uchovanie živej tradíciePodujatia, výchovno-vzdelávacie aktivity, živé sprostredkovanie tradičných aktivít a pod. 
 Ak máte záujem zúčastniť sa sympózia, či už ako pozorovateľ alebo ako prednášajúci, prosím vyplňte prihlášku a zašlite na adresu katarina.riedlova@sluk.skPRIHLÁŠKA NA ODBORNÉ SYMPÓZIUM
Predvoľby ochrany osobných údajov

Keď navštívite našu webovú stránku, môže ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača z konkrétnych služieb, zvyčajne vo forme cookies. Tu môžete zmeniť predvoľby ochrany osobných údajov. Blokovanie niektorých typov súborov cookie môže mať vplyv na použiteľnosť našich webových stránok a služieb, ktoré ponúkame.

Kliknutím aktivujete / deaktivujete kód sledovania služby Google Analytics.
Kliknutím aktivujete / deaktivujete Mapy Google.
Kliknutím aktivujete / deaktivujete zobrazenie vložených videí.
Na našich webových stránkach používame súbory cookie, a to najmä zo služieb tretích strán.
Definujte svoje predvoľby ochrany osobných údajov a / alebo súhlaste s používaním súborov cookie.